Quantum Gis - príručka

Používateľská príručka Quantum GIS obsahuje základné informácie o programe, jeho možnostiach a základy práce s programom.

QGis - príručka

Pridať komentár k článku