Pútnické miesto Fatima

Na tomto neopakovateľnom pútnickom mieste som strávil istý čas a nasledovný článok popisuje príbeh zjavenia Panny Márie a historické udalosti vo Fatime v roku 1917. Fotografie figúr, ktoré znázorňujú jednotlivé osobnosti sú zo známeho múzea: Museu de Cera de Fátima (adresa R. Jacinta Marto, 2495-450 Fátima, Portugalsko), ktoré určite pri návšteve Fatimy netreba vynechať.

Lúcia Dos Santos, jej bratranec Francisco Marto takmer 9 ročný a jeho sestra Jacinta Martová (Hyacinta) 7 ročná

Z ľavej strany: Lúcia Dos Santos, jej bratranec Francisco Marto a jeho sestra Jacinta Martová (Hyacinta)

 

Deti z hôr

Traja malí pastieri: 10 ročná Lúcia Dos Santos, jej bratranec Francisco Marto takmer 9 ročný a jeho sestra Jacinta Martová (Hyacinta) 7 ročná dávajú pozor na svoje stádo oviec, ktoré sa pokojne pasie v malebnom údolí Cova da Iria. Pastierikovia boli z chudobných rodín a nevedeli čítať, ani písať. Ich každodenná úloha bola pásť ovce a starostlivosť o malú farmu.

Deti z hôr

 

Svetová vojna

V tejto dobe prebieha 1. svetová vojna (1914 - 1918), ktorá prináša množstvo obetí a ničí mnohé národy. Na mnohých miestach v Európe bol hladomor, bolesť, smútok a smrť.

Svetová vojna

 

Zjavenie Anjela Pokoja

V roku 1916 sa vo Fatime na jar, leto a jeseň trikrát zjavil Anjel Pokoja, ktorého poslaním bolo pripraviť malých pastierov na zjavenie a neskoršie stretnutie s Matkou Božou. Anjel Pokoja prosí deti o modlitbu za obete a mier na svete. Naučil malých pastierov, ako sa modliť, ako majú adorovať Ježiša a ako sa majú modliť pri adorácii.

Modlitba Anjela Pokoja z Fatimy

Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa! Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú . Prosím ťa obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Zjavenie Anjela Pokoja

 

Zjavenie 13. máj 1917

Je nedeľné poludnie. Záblesk na oblohe o ktorom si deti mysleli, že je znak prichádzajúcej búrky ich prinútil na skorý návrat domov. Pri tejto ceste približne v polovici návratu však uvideli ďalší záblesk svetla, tentokrát ale pri strome / dube (konkrétne v Portugalsku rozšírený Dub cezmínový - Holm Oak). Tesne nad stromom uvideli pani oblečenú celú v bielom, žiarivejšiu ako Slnko, svetlo okolo nej bolo jasnejšie a intenzívnejšie a pripomínalo svetlo prechádzajúce krištáľovým sklom. Na začiatku zjavenia Francisco nikoho nevidel. Pani povedala, aby sa pomodlil ruženec a uvidí. A on sa pomodlil a uvidel. Ako prvá nabrala odvahu Lucia a prvá sa prihovára zjaveniu. Ich konverzácia bola približne takáto:

Lucia: Kto ste Pani? Odkiaľ prichádzate?
Panna Mária: Prichádzam z neba.
Lucia: Prídem aj ja do neba?
Panna Mária: Áno, pôjdeš aj ty do neba.
Lucia: A Jacinta?
Panna Mária: Áno, aj ona.
Lucia: A František?
Panna Mária: Príde aj on, ale musí sa veľa modliť.
Lucia: A čo od nás chcete Pani?
Panna Mária: Chcem, aby ste vždy 13. prichádzali na toto miesto, šesť mesiacov po sebe. Potom vám poviem, čo chcem. Chcem, aby ste sa veľa modlili. Chcete sa obetovať Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré na vás zošle, na zmierenie za hriechy, ktorými je urážaný, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov?
Lucia, Jacinta a Francisco odpovedali: Áno, chceme.

Zjavenie 13. Mája 1917

 

Jacinta povedala rodičom, čo videla

Lucia po prvom zjavení navrhla, aby nikomu neprezradili čo videli a počuli. Ale malá Jacinta nedokázala ovládnuť svoju radosť a užasnutie a porušila dohodu a ešte v ten večer doma rodičom všetko povedala.

Jacinta povedala rodičom, čo videla

 

Mama Luciu karhá

Správy o zjavení sa šírili rýchlosťou lesného ohňa. Ďalší členovia rodiny postupne prišli a Lucii tiež neverili. Dokonca jej povedali, že bude kruto potrestaná, ak neprestane klamať a vymýšľať si.

Mama Luciu karhá

 

Zjavenie 13. jún 1917

Vo Fatime sa oslavuje významný sviatok Sv. Antona. Hoci Lucia mala rada oslavy a tento sviatok, napriek tomu sa rozhodla neprísť naň a uprednostnila cestu do Cova da Iria. Okrem ďalších dvoch detí sa k nej pridalo ďalších približne 50 – 60 ľudí z Fatimy. Pri dube, kde sa im prvýkrát Pani zjavila sa pomodlili ruženec. Opäť videli jasné svetlo a krásnu Pani v žiare. Pani povedala, že si praje, aby sa modlili ruženec každý deň a naučili sa čítať. Na záver zjavenia povedala, že Jacintu a Francisca zoberie čoskoro do neba.

Zjavenie 13. Jún 1917

 

Farár sa pýta detí

Správa o zjavení z 13. júna sa veľmi rýchlo rozšírila. Miestny farár z Fatimy považoval za svoju povinnosť prísť a vypočuť si deti aj v prítomnosti ich rodičov. Sám sa pýtal, či toto videnie nemôže byť klamstvom diabla? Farár Manuel Marques Ferreira bol pridelený do farnosti vo Fatime od roku 1914 do roku 1919.

Farár sa pýta detí

 

Zjavenie 13. júl 1917

Lucia bola vnútorne rozhodnutá nevrátiť sa do Cova da Iria 13. júla pre veľký nátlak zo všetkých strán. Ale s blížiacim sa termínom 13. júl opäť cítila pravý opak, že tam musí ísť. Pani tentokrát povedala, že chce, aby sem prišli aj na ďalší mesiac 13. deň a aby sa denne modlili ruženec pre pokoj na celom svete. Lucia prosila zjavenie, aby povedala kto je a či môže urobiť zázrak. Pani odpovedala, že v októbri povie, kto je a čo si želá a urobí zázrak, aby ho všetci videli a uverili.

Zjavenie 13. Júl 1917

 

Vízia pekla

Pri poslednom zjavení si ľudia všimli zdesenie a strach na tvárach detí. Hneď chceli vedieť o čo ide. Ale až oveľa neskôr sme sa dozvedeli, čo sa stalo.

Pani nám ukázala peklo. Videli sme ho ako ohnivé more. V tomto mori boli ponorení démoni a duše v ľudskej podobe akoby priehľadné žeravé uhlíky vznášajúce sa v tomto požiaru ako iskry v ohni. Všade bolo počuť výkriky a bolestné stonanie, zúfalstvo. Diabli a démoni mali črty podobné zvieratám, ale nám neznámych zvieratám. Na vízii pekla je pozoruhodná jedna vec. Deti, ktoré nevedeli čítať ani písať dokázali presne popísať peklo do detailov z ktorých ide až strach a hrôza.

Vízia pekla
Vízia pekla

 

Starosta vypočúva Luciu

O udalostiach vo Fatime už hovorilo celé Portugalsko. 11. augusta 1917 si starosta Artur de Oliveira Santos zavolal malých pastierov, aby prišli do Vila Nova v časti Ourém. Do tejto časti spadala aj Fatima. Prišla iba Lucia v sprievode svojho otca a strýka. Pri výsluchu bola pokojná, aj napriek ťažkému rozhovoru so starostom. Nevyzradila ani tajomstvo s ktorým sa jej Pani zdôverila na zjavení 13. júla.

Starosta vypočúva Luciu

 

Starosta unesie deti

13. augusta 1917 prichádza starosta na konskom povoze do mesta Aljustrel, aby vypočul deti. Sľúbil, že ich sám odvezie na miesto zjavení na svojom koči. Namiesto toho ich však unesie do Vila Nova.

Starosta unesie deti
Starosta unesie deti

 

Zjavenie v oblaku

Okolo 20 000 ľudí prišlo do Cova da Iria. Deti sa ale neobjavili, začalo sa povrávať, že boli unesené. Okolo poludnia bolo počuť zvláštny zvuk podobný hromu. Na dub jemne zostúpil biely oblak, ktorý tam zotrval niekoľko minút. Následne sa vzniesol k oblohe a stratil sa.

Zjavenie v oblaku
Zjavenie v oblaku

 

Vyhrážky starostu

Starosta Artur de Oliveira Santos starostlivo vypočúva malých pastierov. Dokonca hovorí o veľkej tragédii, ak mu neprezradia tajomstvo, ktoré im prezradila pani.

Vyhrážky starostu

 

Zjavenie 13. september 1917

Každým mesiacom bol počet ľudí na očakávane zjavenie väčší a väčší. 13. septembra prišli ľudia z celého Portugalska, aby prosili o vyliečenie a odpustenie. Na poludnie sa na oblohe objavila svietiaca guľa / záblesk jasného svetla. Lucia zakričala: To je ona, to je ona. Lucia poprosila o vyliečenie niektorých chorých. Pani odpovedala. Áno, niektoré vyliečim.

Zjavenie 13. September 1917

 

Cirkevní hodnostári sú opatrní

Cirkevní zástupcovia a hodnostári vyzývajú na opatrnosť a obozretnosť v súvislosti s udalosťami vo Fatime, predovšetkým najmä miestnym kňazom. Zároveň dôkladne študujú celé dianie a nepodliehajú unáhleným záverom.

Cirkevní hodnostári sú opatrní

 

Kanonik Dr. Manuel Nunes Formigăo píše o Fatime

Kanonik Dr. Manuel Nunes Formigăo, ktorý bol prvýkrát v Cova da Iria 13. septembra 1917 sa začal intenzívne zaujímať o dianie a udalosti vo Fatime. Svoje zistenia si samozrejme spisoval. Neskôr sa pod pseudonymom Visconde do Montelo stal jeden z najvýznamnejších historikov javov vo Fatime.

Kanonik Dr. Manuel Nunes Formigăo píše o Fatime

Kanonik Dr. Manuel Nunes Formigăo píše o Fatime

 

Slnečný zázrak

Ďalšie zjavenie bolo 13. október 1917. Je sobota. Napriek veľmi nepriaznivému počasiu sa v Cova da Iria zhromaždili desaťtisíce ľudí. Odhady sa rôznia, ale pravdepodobne 70 až 80 000 ľudí. Dlho sústavne pršalo, ľudia čakajúci na zázrak už začínali pochybovať. Okolo poludnia sa však počasie náhle zlepšilo a ťažké dažďové oblaky ustúpili, začalo svietiť Slnko. Zjavila sa Pani a povedala, aby na tomto mieste na jej počesť postavili kaplnku a aby sa všetci modlili ruženec každý deň. V tom prišiel aj samotný zázrak, dnes známy ako zázrak Slnka. Na oblohe sa Slnko začalo akoby otáčať okolo seba, vrhalo rôzne pestrofarebné lúče. Potom kleslo dole nad horizont a zväčšilo sa. Návštevníci Cova da Iria mali v tej chvíľke pocit, že sa na nich zrúti. Keď Slnko opäť nadobudlo svoj normálny vzhľad, všetci ľudia s prekvapením zistili, že nikde nezostala ani najmenšia stopa po daždi, ktorý padal len pred niekoľkými minútami. Všetko bolo suché. Slepí v dave znova uvideli a chromí opäť mohli chodiť. Na ľudí ten zázrak veľmi zapôsobil. Obklopili malých pastierov a snažili sa ich dotknúť a rozprávať sa s nimi o tom, čo videli.

Slnečný zázrak

Slnečný zázrak

 

Slnečný zázrak, alebo tiež známy ako zázrak Slnka môžeme vidieť aj vo filmoch s témou udalostí vo Fatime, ktoré spomeniem nižšie v článku. Ak chcete vidieť práve tie časti venované filmovej podobe zázraku Slnka, pozrite si nasledujúce video.

 

Chorý Francisco poslednýkrát prehovoril s Luciou

V Európe je epidémia španielskej chrípky. Aj Francisco a Jacinta ochoreli. Príliš skoro príde čas, keď spolu naposledy hovorili s Luciou na tomto svete. Deti chcú s blížiacim pocitom konca prítomnosť kňaza. Francisco umiera 4. apríla 1919.

Chorý Francisco poslednýkrát prehovoril s Luciou

 

Jacinta v nemocnici

Po smrti Francisca sa stav Jacinty zhoršil. Júl a August 1919 trávi v nemocnici vo Vila Nova v časti Ourém. Jedného dňa hovorí Lucii o ďalšej návšteve Matky Božej. Povedala mi, že pôjdem do Lisabonu do inej nemocnice. Že ťa už neuvidím, ani svojich rodičov a po veľkom utrpení odídem z tohto sveta sama. Jacinta napokon skutočne odišla do Lisabonu 20. januára 1920, do nemocnice Dona Estefânia, kde napokon umiera. Ešte v ten istý deň tesne pred smrťou, 20. februára 1920 o 8. hodine večer sa Jacinta priznala pred Rev. Dr. M. Pereira dos Reis, ktorý nevidel známky blížiacej sa smrti, aby jej neudelil Viatikum (eucharistia podávaná umierajúcemu). O 10 30 hod. tej noci zomrela sama. Ešte niekoľko hodín po smrti jej telo voňalo ako kytica kvetov.

Jacinta v nemocnici

Jacinta v nemocnici

 

Pápež Pavol VI navštívil Fatimu

13. máj 1967 - jubileum zjavení vo Fatime. Pápež Pavol IV navštívi toto miesto, stretáva sa so sestrou / karmelitánkou Luciou a najvyššími hodnostármi Portugalska, s ministerským predsedom (António de Oliveira Salazar) a portugalský kardinál / patriarcha Lisabonu (Manuel Gonçalves Cerejeira).

Pápež Pavol VI navštívil Fatimu

 

Sestra Lucia v tomto období naďalej pôsobila v kláštore karmelitánov v Coimbre.

Sestra Lucia

 

Blahorečenie malých pastierov

Na požiadanie biskupa z biskupstva Leira-Fatima, D. Serafim de Sousa Ferreira e Silva, postulátor otec Fr. Paolo Molinari, SJ a postulátor otec Fr. Louis Kondor, SVD pápež Ján Pavol II so svojou apoštolskou autoritou vyhlasuje Francisca a Jacintu za blahorečených a aby sa ich sviatok slávil 20. Februára. Tieto udalosti sa stali 13. mája 2000 za prítomnosti ešte vtedy žijúcej sestry Lucie, ktorá zomrela 13. februára 2005. Jej telo bolo prenesené do fatimskej baziliky.

Blahorečenie malých pastierov

 

Pápež Ján Pavol II po atentáte

13. máj 1982, pápež Ján Pavol II je vo Fatime a spomína na atentát na námestí Sv. Petra a ďakuje Panne Márii za ochranu. Do koruny Panny Márie vo Fatime vkladá guľku, ktorou bol pápež vážne zranený a ktorá je tam ako symbol tejto udalosti dodnes.

Pápež Ján Pavol II po atentáte

 

Kanonizácia malých pastierov

13. máj 2017. Počas storočných osláv výročia zjavení Panny Márie z Fatimy pápež František so svojou apoštolskou autoritou vyhlásil / svätorečil malých pastierov Jacintu a Francisca. Deti sa tak stali sväté. Stali sa v podstate najmladšími svätými, ktorí nezomreli mučeníckou smrťou.

Kanonizácia malých pastierov

 

Fatima v súčasnosti

V súčasnej dobe sa na miestach v Cova da Iria nachádza bazilika Panny Márie Fatimskej a obrovské námestie, takmer 2x väčšie ako Námestie sv. Petra. v Ríme. Pútnici si môžu na koniec svojej púte prejsť týmto námestím až do baziliky po vyznačenej línii aj kolenačky. Na začiatku námestia nájdeme obrovský moderný kostol Svätej trojice a na jednej strane námestia je ešte Kaplnka zjavení. Kostol Svätej trojice patrí k jedným z najväčších kostolov na svete. Dnu sa zmestí okolo 9000 ľudí. Zaujímavé je, že celý vnútorný priestor nenarúšajú žiadne podporné stĺpy, nosné trámy a podobne. Pocit mohutnosti a veľkoleposti v ňom určite nájde každý.

Fatima patrí k jedným z najnavštevovanejších pútnických miest. Každý deň tu nájdeme tisíce ľudí, konajú sa tu bohoslužby v najrôznejších jazykoch. Môžeme tu nájsť aj domy malých pastierov v časti Aljustrel, ktorá je dnes spojená s Fatimou, ale v roku 1917, pri prvých zjaveniach to bola malá samostatná osada.

V tesnej blízkosti námestia a baziliky sa nachádzajú ďalšie malé námestia, ktoré sú doslova preplnené obchodíkmi. Nájdeme tu množstvo suvenírov, najmä sošky svätcov, ružence, sväté obrázky a doplnky. Taktiež množstvo reštaurácií a kaviarní. Celý pútnický areál sa dá pohodlne prejsť za niekoľko desiatok minút a nie je kde sa stratiť.

Fatima je pre našincov pomerne ďaleko a menej prístupná. Ak sa však dostanete napríklad letecky do Lisabonu, z tade to je približne 80 minút autobusom. A tie chodia skutočne pravidelne, nebudete mať žiadny problém dostať sa až na toto pútnické miesto.

Fatima v súčasnosti

Fatima - námestie a bazilika Panny Márie Fatimskej

 

Fatima v súčasnosti
Fatima v súčasnosti

 

Kostol Svätej trojice

Basilica of the Holy Trinity / Kostol Svätej trojice

Kostol Svätej trojice

Kostol Svätej trojice - 7 riadok od vrchu aj v slovenčine

Kostol Svätej trojice

Suvenírový obchodík. Sú ich tam desiatky...


Filmy o Fatime

Aj udalosti vo Fatime sa stali námetom viacerých filmov. Odporúčam si ich pozrieť.

The Miracle of Our Lady of Fatima / 1952

Fatima / 1997

Fatima / 2020

Navštívili ste tiež pútnické miesto Fatima, alebo by ste tam chceli niekdy ísť? Napíšte mi svoje postrehy na niektorý z kontaktov.

Fatimský motív


Vo vydavateľstve Zachej.sk vydali novú knihu s názvom: Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o pobožnostiach, všetky dôležité informácie nájdete práve v tejto knihe.

Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci

Museu de Cera de Fátima

https://zrno.webnode.sk/modlitby/modlitba-anjela-s-fatimy-/

The Miracle of Our Lady of Fatima / 1952

Fatima / 1997

Fatima / 2020

Pridať komentár k článku

DANO: Dobry den, tak to ma mimoriadne tesi, ze sa Vam podarilo dostat sa tam. Tych 1.5 km nie je take neprekonatelne si myslim. Uplne suhlasim s tym, ze na tych miestach citit pokoru a velky pokoj. Myslim si, ze aj neveriaci, ak maju moznost by Fatimu mali navstivit. Dakujem :)

Vlado: Dobrý deň,dňa 22.7 2023 som navštívil toto pútnické miesto,ako píšete je to ozaj ďaleko zo Slovenska,už viackrát som prechádzal okolo,len nebol cas sa zastaviť ,keďže jazdím na kamióne,a mám pracovne povinnosťi,ale keďže bola sobota,neponáhľal som sa nikam,tak som zišiel z A1,horšie to bolo z parkovaním kamionu,lebo všade sú zákazy,to ma tak trochu zamrzlo,ale nakoniec som našiel bočnú uličku ,odstavil a asi 1,5 km som slapal peši,ale stalo to zato,vidieť to miesto,nie každému sa to podari,citil som tam veľkú pokoru,duchovno,naozaj ma nenapadlo,že sa tam ocitnem,niečo ma tam ťahalo,zakaždým keď som siel okolo,a vyšlo to,budem nato spomínať veľmi dlho,som veriaci ale niesom nábožensky fanatik,ale niektoré miesta treba navštíviť pre pokoj na duši.