Mapa slnečného príkonu

Mapa slnečného príkonu sa robí spojením dvoch rastrov - mapy orientácií reklasifikovanej na 12 kategórií) a sklonov (reklasifikovanej na 7 kategórií) pomocou Analysis/Database Querry/CROSSTAB obr. č.1. Vznikne mapa podobná obr. č.2. Tento raster je potrebné reklasifikovať nasledovne, príčom hodnoty sa zapisujú do Idrisi Text Editor - Data Entry/Edit obr. č. 3. Hodnoty sa vpisujú nasledovne: 1 7, 2 6, 3 5 (každá položka v novom riadku)... Prva hodnota je poradové čislo (od 1 po 84) a druhá hodnota je z tabuľky odčítaná podľa tabuľky nižšie. Obr. č. 2 je raster (spojená orientácia a sklon) a v legende ma hodnoty napr. 1 | 1 čo znamená, že prvá hodnota patrí orientácii a druhá sklonom. Výsledný text ktorým sa bude reklasifikovať treba uložiť ako Atribute values file. Ďalej sa reklasifikuje pomocou Data Entry/ASSIGN obr. č. 4 kde Feature definition image je prepojená orientácia a sklony, output image je ľubovoľný názov a Attribute values file je vytvorená reklasifikačná tabuľka. Výsledný raster aj s nadefinovanou paletou môže vyzerať ako na obr. č. 5. Pri takejto reklasifikácii predstavuje položka 1: v legende príkon 695 - 725 Kj, 2: 675 - 695 Kj, 3: 656 - 675 Kj, 4: 616 - 665 Kj, 5: 576 - 615 Kj, 6: 536 - 575 Kj, 7: do 535 Kj.

sklon 7 6 5 4 3 2 1
orientácia 0-1 1-3 3-7 7-12 12-17 17-25 25+
1 345 - 360 ° 3 3 4 4 5 6 7
2 315 - 345 ° 3 3 4 4 5 6 7
3 285 - 315 ° 3 3 3 4 4 5 6
4 255 - 285 ° 3 3 3 3 3 3 4
5 225 - 255° 3 2 2 2 1 1 1
6 195 - 225 ° 3 2 2 1 1 1 1
7 165 - 195 ° 3 2 2 1 1 1 1
8 135 - 165 ° 3 2 2 2 1 1 1
9 105 - 135 ° 3 2 2 2 1 1 1
10 75 - 105 ° 3 3 3 3 3 3 4
11 45 - 75 ° 3 3 3 4 4 5 6
12 15 - 45 ° 3 3 3 5 5 6 7

prikon
Obrázok č. 1

prikon
Obrázok č. 2

prikon
Obrázok č. 3

prikon
Obrázok č. 4

prikon
Obrázok č. 5

Pridať komentár k článku