Potenciálne šírenie látok po povrchu - GIS model

Pri riešení rôznych úloh v oblasti ekológie, environmentalistiky a hydrológie je potrebné stanoviť plochu potenciálneho šírenia látok z definovaného zdroja po povrchu a jeho relatívnu veľkosť. V praxi ide o výpočet rastrového modelu v prostredí GIS, ktorý určuje relatívnu veľkosť koncentrácie šíriacej sa látky povrchovým odtokom z presne určeného bodového zdroja až po napojenie na najbližšiu riečnu sieť. Bod z ktorého sa šíria látky po povrchu môže byť napríklad permanentná skládka odpadu, ale postup je možné použiť aj pri stanovení šírenia pri náhlej havárii a úniku škodlivých látok do prostredia.

V tomto prípade je na tento účel najvhodnejšie použiť algoritmus D-Infinity a parameter Multiple Flow Direction, pretože látky sa po povrchu môžu šíriť viacerými smermi. Existuje mnoho spôsobov, ako sa k rastru potenciálneho šírenia látok po povrchu vplyvom odtoku dá dostať. Mne sa osvedčil nižšie popísaný pomerne jednoduchý spôsob. Je pri ňom aj využitie SAGA GIS nástroja, ktorý je menej známy, ale ponúka mnohé zaujímavé funkcie. Viac informácií o tomto softvéri je na webe vývojára nižšie. SAGA GIS je bezplatný nástroj pre prácu s priestorovými údajmi a modelovanie.

Celý text článku je momentálne uzamknutý. Pre jeho odomknutie a pokračovanie ma môžete kontaktovať.

Kontakty

Obrázok nižšie je ukážka, ako približne môže takýto model vyzerať. V ukážkovom území je samozrejme použitý fiktívny bod zdroja šírenia látky do prostredia. Ten je schválne situovaný na jednom z vyšších miest reliéfu, aby bolo zreteľne vidno vypočítaný model a taktiež šírenie viacerými smermi.

Potenciálne šírenie látok po povrchu – GIS model

Na záver je potrebné dodať, že takýto model nezohľadňuje zabráneniu šírenia existujúcimi povrchovými objektmi. Nezohľadňuje ani ľudskou aktivitou vykonané terénne zmeny. Tie tiež môžu v istej miere spôsobiť zmenu v smere a veľkosti šírenia povrchovým odtokom. Takéto parametre sa však dajú dodatočne domodelovať napríklad prostredníctvom úpravy vstupného rastra reliéfu.

Pokiaľ riešite podobnú problematiku a potrebujete aj spracovať podobné modely, kontaktujte ma.

Pridať komentár k článku