Posterové prezentácie

Využitie gis pri analýze reliéfu dna a plochy vodných nádržíAnalýza zmien reliéfu dna Veľkej Kolpašskej vodnej nádrže

Poster s názvom Využitie gis pri analýze reliéfu dna a plochy vodných nádrží bol prezentovaný na konferencii Enviro I Fórum 2013 vo Zvolene, kde získal ocenenie najlepší poster. Poster s názvom Analýza zmien reliéfu dna Veľkej Kolpašskej vodnej nádrže bol odprezentovaný na konferencii Gisáček 2013 v Ostrave. Postery v plnom rozlíšení je možné stiahnuť nasledovnými linkami:

Využitie gis pri analýze reliéfu dna a plochy vodných nádrží (17,6 Mb)

Analýza zmien reliéfu dna Veľkej Kolpašskej vodnej nádrže (12,3 Mb)

Enviro i Fórum 2013

Gisáček 2013

Pridať komentár k článku