Počet zdieľaní, lajkov a komentárov z Facebooku do vlastného web projektu

V článku je stručne popísaný postup, akým spôsobom je možné do vlastného vývojového prostredia získať údaje z Facebooku a to konkrétne: počet reakcií (reaction_count), počet komentárov (comment_count), počet zdieľaní (share_count), počet komentárov prostredníctvom pluginu (comment_plugin_count), počet lajkov (engagement count), prípadne tiež vetu o počte lajkov pri Like tlačidle (social_sentence).

Tieto údaje sú viazané na konkrétnu URL, vrátane presne zadefinovaného tvaru http – https, varianta s www, alebo bez www. V praxi to znamená, že počty priradené k URL https://domena.sk budú iné, ako pri tvare https://www.domena.sk

Postup je veľmi jednoduchý.

1) je potrebné prejsť na stránku https://developers.facebook.com/apps a vytvoriť si vlastnú aplikáciu

Počet zdieľaní, lajkov a komentárov z Facebook do vlastného web projektu

Add a New App – tlačidlo pre vytvorenie novej aplikácie

Počet zdieľaní, lajkov a komentárov z Facebook do vlastného web projektu

Hlavné okno správy produktov pre aplikáciu

 

2) po vytvorení aplikácie nás ďalej zaujímajú najmä dva údaje: App ID a App Secret. Nachádzajú sa vo vrchnej časti okna s obsahom. Tieto údaje nájdeme v časti Settings / Basic. Zvyšné možnosti sú pre tento prípad rýchleho nasadenia do prevádzky nepotrebné.

Počet zdieľaní, lajkov a komentárov z Facebook do vlastného web projektu

App ID a App Secret

 

3) Facebook poskytuje službu, ktorá vracia požadované hodnoty na nasledovnej URL

https://graph.facebook.com/v6.0/?id=DOMENA&fields=engagement,og_object{engagement}&access_token=APPID|APPSECRET

kde:

DOMENA = URL adresa, pre ktorú chceme poznať počty zdieľaní, lajkov...
APPID = ID aplikácie
APPSECRET = tajný kľúč aplikácie

4) odpoveď (response) vo formáte JSON dokumentuje obrázok a kód nižšie na konkrétnom príklade zadanej URL http://facebook.com. Teda v čase publikovania príspevku mala URL http://facebook.com počet reakcií: 516852663, počet komentárov: 69311975, počet zdieľaní: 1192231955, počet komentárov prostredníctvom pluginu: 0, počet lajkov: 1775476181 s textovou informáciou: 1.7B people like this.

Počet zdieľaní, lajkov a komentárov z Facebook do vlastného web projektu

{
   "engagement": {
      "reaction_count": 516852663,
      "comment_count": 69311975,
      "share_count": 1192231955,
      "comment_plugin_count": 0
   },
   "og_object": {
      "engagement": {
         "count": 1775476181,
         "social_sentence": "1.7B people like this."
      },
      "id": "10151063484068358"
   },
   "id": "http://facebook.com"
}

Odpoveď (response) vo formáte JSON

Takúto odpoveď (response) je už ďalej potrebné len spracovať a z nej získané údaje použiť pre konkrétny účel svojho webového projektu. V praxi to často môžu byť štatistiky v e-shope a konkrétne počty zdieľaní a lajkov na jednotlivé produkty.

Modelová situácia: E-shop obsahuje databázu produktov, pričom každý jeden z nich má samozrejme svoju vlastnú URL. V jednoduchom skripte ich všetky v cykle vypíšeme. Súčasťou cyklu bude dopyt na https://developers.facebook.com/apps, kde odpoveďou budú zvolené hodnoty z Facebooku. Tie v tom istom cykle môžeme vložiť do vlastnej databázy v ktorej sú produkty. Takto získame obohatenú databázu o počtoch zdieľaní, počtu klikov na Like tlačidlo, počtoch komentárov a následne môžeme produkty podľa týchto parametrov triediť, alebo preferovať voľbu produktov pri ďalšom marketingu.

Pridať komentár k článku