Výpočet plochy

Priestorová analýza predstavuje výpočet plochy prvkov. Plocha môže byť vyjadrená v m², ároch, hektároch. Na výpočet plochy slúži funkcia Analysis/ Analyse geometry...(obr. č. 1). Features to analyse sú vrstvy, ktorým sa plocha počíta. Po načítaní vrstvy (obr. č. 2) zaškrtneme v poli analysis options Area a nastavíme jednotky – Units and formats a vhodnú plošnú jednotku (áre, hektáre, m²). Výpočet plôch sa objaví v novom okne (Data Window) – obr. č. 4 a taktiež v atribútovej tabuľke vyvolanej kliknutím na akýkoľvek prvok z počítanej vrstvy obr. č. 5.

plocha
Obrázok č. 1

plocha
Obrázok č. 2

plocha
Obrázok č. 3

plocha
Obrázok č. 4

plocha
Obrázok č. 5

Pridať komentár k článku