Platobný modul Twisto

Twisto je platobná brána, ktorá umožňuje zákazníkovi okamžitý nákup s jedným kliknutím s platbou neskôr, do 14 dní od objednania. Po odoslaní tovaru je obchodníkovi vyplatená plná úhrada a zákazník dostane faktúru s neskoršou splatnosťou.

V praxi to znamená, že Twisto berie riziko platby zo strany zákazníka na seba, pri tomto platobnom module prebieha pri každej objednávke vyhodnotenie zákazníka na strane Twisto a následne je takto možné objednávku dokončiť (v prípade, že algoritmus Twisto zákazníka vyhodnotí, ako spoľahlivého). Schéma je pomerne jednoduchá.

Zjednodušená schéma Twisto

Platobný modul Twisto

1) po dokončení objednávky sa pošlú zákaznícke údaje pomocou Javascriptovej knižnice
2) Twisto vyhodnotí spoľahlivosť zákazníka s výsledkom akceptácia, alebo zamietnutie
3) V prípade akceptácie sa z vášho serveru odosiela požiadavka na vytvorenie faktúry
4) Pri expedícii tovaru sa v administrácii platobného modulu Twisto vykoná aktivácia faktúry a začína bežať 14 dňová splatnosť pre zákazníka
5) Ak zákazník tovar vráti, alebo neprevezme, v administrácii platobného modulu Twisto sa priradí status vrátený tovar a faktúra sa stornuje

Proces integrácie do e-shopu

Ako prvé, je potrebné stiahnuť PHP knižnicu Twisto:

https://github.com/TwistoPayments/Twisto.php/releases

Ako identifikátor pre komunikáciu e-shop + Twisto sa používajú verejný a súkromný kľúč. V prostredí PHP sa nastavia a inicializujú takto:

<?php
require 'vendor/autoload.php';

$twisto = new TwistoTwisto();
$twisto->setPublicKey('test_pk_xrjulzbkhxvniybwejudehq93fy041vzezz7h0gtkbpxhvsnag');
$twisto->setSecretKey('test_sk_0e02826620cda6af50d483f1eca14da600491b3270d7bb33d8b55ef43b906abf');
?>

Proces integrácie modulu Twisto do e-shopu prebieha vo viacerých krokoch, pričom je potrebné modifikovať proces výberu platby. V tejto časti je nutné z právneho hľadiska vložiť súhlasný text s podmienkami a checkbox, ktorý musí pre pokračovanie zákazník potvrdiť. Keďže Twisto overuje spoľahlivosť zákazníka, pri tomto platobnom module sa na server Twisto posielajú kompletné užívateľské údaje v preddefinovanom formáte, vrátane kompletných údajov o objednávke a objednaných produktoch.

Následne po zvolený tejto platobnej metódy je potrebné na strane e-shopu vygenerovať údaje o zákazníkovi a objednávke a poslať ich do Javascriptovej knižnice (ako payload). Vhodné je údaje manuálne pripraviť a výsledný payload odosielať na server Twisto JS knižnicou.

Všetky údaje sú zhrnuté v jednom poli (array), pričom typ určuje konkrétne položky, napríklad:

Twisto\Item::TYPE_DEFAULT - detail produktu
Twisto\Item::TYPE_SHIPMENT – detail dopravy
Twisto\Item::TYPE_PAYMENT – detail platby
Twisto\Item::TYPE_ROUND – detail zaokrúhlenia výslednej ceny
iné...

Ak objednávka obsahuje viac produktov, odporúčam pre vygenerovanie jedného pola použiť PHP funkciu array_push() a array_merge().


Twisto video prezentácia

Pre pomoc s nasadením služby Tatrapay do vášho elektronického obchodu, alebo inej aplikácie ma môžete kontaktovať. Záverom je dôležité spomenúť, že platobný modul Twisto je určený iba pre e-shopy v Česku.

PHP skript

excel

https://www.twisto.cz

Pridať komentár k článku