Platobný modul GP webpay

GP webpay je internetová on-line aplikácia – platobná brána, ktorá umožňuje elektronických obchodom realizovať bezhotovostné platby pomocou autorizácie kartou. Oficiálna stránka výrobcu: http://gpwebpay.cz

Platobná brána GP webpay umožňuje aj takzvanú pred-autorizáciu. Po zadaní údajov z karty nie sú peniaze prevedené okamžite, ale obchodník tak môže urobiť kedykoľvek s možnosťou úpravy celkovej sumy. Táto funkcia sa často využíva pri rezerváciách.

Oficiálna dokumentácia vývojára a ukážkové príklady obsahuje množstvo technických informácií, nastavení a opisov možných situácií. Žiaľ, všetky ich musíte detailne prejsť, aby ste dostali odpoveď na otázku: ako vlastne GP webpay implementovať do e-shopu. Toto môže byť časovo veľmi náročné.

Ak potrebujete rýchle nasadenie tohto platobného systému do vášho projektu, alebo hľadáte maximálne zjednodušený PHP skript pre rýchlu implementáciu tejto platobnej brány, môžete ma kontaktovať na jednom z uvedených kontaktov.

Zjednodušená schéma GP webpay

Platobný modul Gp webpay

Obchodník po uzatvorení zmluvy s konkrétnou bankou dostane pridelené svoje číslo, tzv. Merchant ID. Pomocou tohto čísla a Java aplikácie, ktorú poskytnú na strane Gp webpay je možné vygenerovať certifikáty *.cer, *.ks, *.pem a *.pfx. Na základe vstupných povinných parametrov (ID obchodníka, suma, mena, RURL, číslo objednávky atď.) je potrebné vygenerovať bezpečnostný podpis DIGEST. Ten vznikne zreťazením minimálnych povinných reťazcov:

MERCHANT ID + | + OPERÁCIA + | + ČÍSLO OBJEDNÁVKY + | + SUMA + | + ID MENY + | + DEPOSITFLAG + | + RURL

Požiadavku na realizovanie platby je možné zaslať metódou GET alebo POST v prostredí PHP so všetkými povinnými vstupnými údajmi, ktoré sú overené bezpečnostným podpisom DIGEST.

Nižšie priložené PHP skripty obsahujú všetky potrebné parametre pre rýchle nasadenie systému GP webpay do produkčného prostredia vášho e-shopu. Výstup skriptu tvorí premenná $webpay_url, ktorú stačí vypísať nasledovne:

<a href="<? echo $webpay_url ?>">Prejsť k on-line platbe</a>

V skriptoch stačí len zmeniť vstupné premenné (nižšie) a nahrať vygenerované certifikáty s číslom obchodníka, teda robota na 10 minút.

$MERCHANTNUMBER = '111111'; //cislo obchodnika
$ORDERNUMBER = '111'; //jedinecne cislo objednavky
$AMOUNT = '100'; //ciastka v centoch, teda 1 euro
$RURL = 'http://domena.sk'; // navratova domena po realizacii platby
$DESCRIPTION = 'popis'; //popis operacie

Po kliknutí na link, ktorý je výstupom skriptu sa zobrazí podobná obrazovka platobnej brány, ako je znázornená dole.

Platobný modul Gp webpay

PHP skript

excel

Pridať komentár k článku