PHP implementácia platobného modulu Wirecard

Wirecard je on-line služba umožňujúca realizovať platby prostredníctvom karty, alebo bankového prevodu. Často sa integruje do e-shopov. Proces je veľmi jednoduchý a schematicky je znázornený na obrázku nižšie:

Platobný modul Wirecard

Schéma procesu

Na strane on-line aplikácie (e-shopu) sa vygeneruje a pošle metódou POST potrebný dotaz (Request) na službu Wirecard. Služba Wirecard dotaz spracuje a pokiaľ sú vstupné údaje správne vytvorí unikátnu platobnú reláciu, vrátane vygenerovania URL pre platbu a nasleduje odpoveď (Response). Následne z tejto odpovede je potrebné vygenerovanú URL pre platbu získať a návštevníka presmerovať na túto adresu. Request a Response sú spracované štandardným REST API prostredníctvom formátu XML, alebo JSON. Kompletnejšia dokumentácia k integrácii platobného modulu Wirecard je dostupná na:

https://document-center.wirecard.com/display/PTD

Moje riešenie integrácie tejto platobnej brány je postavené na zaslaní requestu metódou POST vo formáte JSON, následné získanie vytvorenej unikátnej platobnej URL z odpovede do premennej a automatické presmerovanie návštevníka na platobnú bránu v stanovenom čase buď automaticky, alebo pomocou odkazu.

{ 
  "payment":{ 
   "merchant-account-id":{ 
     "value":"ID OBCHODNIKA"
   },
   "request-id":"UNIKATNE ID TRANSAKCIE",
   "transaction-type":"authorization",
   "requested-amount":{ 
     "value":"15.78",
     "currency":"EUR"
   },
   "payment-methods":{ 
     "payment-method":[ 
      { 
        "name":"creditcard"
      }
     ]
   },
   
"success-redirect-url": "https://www.domena.sk/potvrdenie-platby",
"fail-redirect-url": " https://www.domena.sk/zamietnutie-platby",
"cancel-redirect-url": "https://www.domena.sk/zrusenie-platby" 
  }
}

Ukážka JSON requestu s definíciou návratových URL adries.

Platobný modul Wirecard

Ukážka platobnej brány.

Ak máte záujem o integráciu systému Wirecard pre váš projekt, kontaktujte ma.

https://document-center.wirecard.com/display/PTD

https://document-center.wirecard.com/download/attachments/3704269/New%20PP%20Basic%20Workflow.png?version=1&modificationDate=1528382953317&api=v2

https://document-center.wirecard.com/download/attachments/4751423/Old%20PP.jpg?version=1&modificationDate=1544717273795&api=v2

Pridať komentár k článku