Overlay

Mapa sa skladá zväčša z viacerých vrstiev, ktoré sú nakladané a seba. Idrisi poskytujú modul na zlučovanie vrstiev - Overlay. Modul spustíme ako: Analysis/Database Query/ OVERLAY - obr. č. 1. V oknách First a Second image sa nadefinujú rastre, ktoré sa budú prekladať. Output image je ľubovoľný názov vygenerovaného obrázka. Ďalej je treba venovať pozornosť Overlay options a poradiu prekrývaných obrázkov First a Second. Štandardne sú výsledky zobrazené paletou IDRISI. Pre rozlíšenie spojených vrstiev zmeňte paletu z idris256 na qual256. Ukážka preloženého rastra funkciou First * Second je obr. č. 2 a obr. č. 3 je ukážka toho istého preloženia funkciou First + Second.

overlay
Obrázok č. 1

overlay
Obrázok č. 2

overlay
Obrázok č. 3

Pridať komentár k článku