Optimálna trasa

Ako prvé je potrebné definovať dva body - štart a cieľ optimálnej trasy - obr. č.1. Nový bod vytvoríme funkciou digitize pričom vektor sa môže volať štart alebo ciel a typ bude bod (point) - obr. č.2. Následne klikneme na mapu čím vznikne nový bod. Pri zavretí celej mapovej kompozície len potvrdíme možnosť save, teda uložiť bod. Tieto body je potrebné prekonvertovať na raster funkciou Reformat/Raster/Vector Conversion/Pointras - obr. č.3. Nasleduje výpočet trasy. Najprv je potrebné oceniť územie funkciou Analysis/Distance Operators/COST - obr. č.4. Source feature image zvolíme raster start bodu, friction surface image je vlastne reklasifikovaný sklon a output image sa môže volať napr. cost. Teraz nasleduje výpočet optimálnej trasy funkciou Analysis/Distance Operators/PATHWAY. Cost surface je ocenenie územia, čiže cost, target image je cieľ trasy a output je už finálna optimálna trasa z bodu štart do bodu cieľ - obr. 6. Trasu môžeme zmeniť na vektor a zobraziť ako kompozíciu - obr. 7.

optimalna
Obrázok č. 1

optimalna
Obrázok č. 2

optimalna
Obrázok č. 3

optimalna
Obrázok č. 4

optimalna
Obrázok č. 5

optimalna
Obrázok č. 6

optimalna
Obrázok č. 7

Pridať komentár k článku