Normostrana

Normostrana - normovaná strana dokumentu, ktorá má 1800 znakov. Daný počet znakov zodpovedá pri písaní na stroji tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov. Uvedený počet znakov je možné dosiahnuť nastavením dokumentu. Údaj o počte znakov sa používa pre výpočet celkovej ceny. Je dôležitým údajom pri stanovovaní celkovej ceny v prípade dopytu, pretože cena sa samozrejme odvíja od množstva normovaných strán.

normostrana.doc

Po otvorení dokumentu v časti Súbor/Vlastnosti/Štatistické údaje vidno, že dokument ma práve 30 riadkov, po 60 znakov, spolu 1800 znakov na strane.

Pridať komentár k článku