Náhodný text

Nasledujúci php kód vracia náhodne vybraný text z poľa:
<?php
$random_text 
= array("Random Text 1",
                     
"Random Text 2"
                     
);
srand(time());
$sizeof count($random_text);
$random = (rand()%$sizeof);
print(
"$random_text[$random]");
?>

Pridať komentár k článku