Náhodný obrázok

Nasledujúci kód zabezpečí generovanie náhodného obrázka z vopred nadefinovaného adresára:
<?
$dir
=opendir("adresar s obrazkami/"); 
$i=0
while(
$imgfile=readdir($dir)) 

     if (
$imgfile != "." && $imgfile!=".."
         { 
        
$imgarray[$i]=$imgfile
        
$i++; 
        } 


closedir($dir); 

$rand=rand(0,count($imgarray)-1); 

    if(
$rand >= 0
    { 
    
$obr=$imgarray[$rand];
    echo 
"<img src="cesta k obrazkom/".$imgarray[$rand]."" alt="image">"
    } 
?>
je možné dodatočne definovať parametre obrázka, napr. výšku, šírku.

Pridať komentár k článku