Generovanie náhodného náhľadu galérie zo zložky

<?
function countFiles($strDirName)
{
if (
$hndDir opendir($strDirName))
{
$intCount 0;
while (
false !== ($strFilename readdir($hndDir)))
{
if (
$strFilename != "." && $strFilename != ".." )
{
$intCount++;
}
}
closedir($hndDir);
}
else
{
$intCount = -1;
}

return 
$intCount;
}
$dir=opendir("cesta k zlozke 1"); 
$i=0
while(
$imgfile=readdir($dir)) 

     if (
$imgfile != "." && $imgfile!=".."
         { 
        
$imgarray[$i]=$imgfile
        
$i++; 
        } 


closedir($dir); 

$rand=rand(0,count($imgarray)-1); 

    if(
$rand >= 0
    { 
    
$obr=$imgarray[$rand];
    } 
$obrazok1=str_replace(".jpg","",$obr);
$dir1=opendir("cesta k zlozke 2"); 
$i=0
while(
$imgfile1=readdir($dir1)) 

     if (
$imgfile1 != "." && $imgfile1!=".."
         { 
        
$imgarray1[$i]=$imgfile1
        
$i++; 
        } 


closedir($dir1); 

$rand1=rand(0,count($imgarray1)-1); 

    if(
$rand1 >= 0
    { 
    
$obr1=$imgarray1[$rand1];
    } 
$obrazok2=str_replace(".jpg","",$obr1);
header ("Content-type:image/jpeg"); 
$filename="cesta k zlozke 1/$obrazok2.jpg";
$file="cesta k zlozke 2/$obrazok1.jpg";
$obrazek ImageCreatefromjpeg("pozadie.jpg");
$obr=imagecreatefromjpeg($file);
$obr2=imagecreatefromjpeg($filename);
imagecolortransparent ($obrazek$barva_cerna);
list(
$sirka,$vyska)=getimagesize($file);
list(
$sirka1,$vyska1)=getimagesize($filename);
imagecopyresized($obrazek$obr101000250300$sirka$vyska);
imagecopyresized($obrazek$obr22405000250300$sirka1$vyska1);
imagejpeg($obrazek);
ImageDestroy ($obrazek); 
?>
Na začiatku skriptu sa z dvoch zložiek náhodne načítajú dva obrázky. Nasleduje zadefinovanie hlavičky - header, ktorá má atribút jpeg, teda výstup bude jpeg obrázok. Oba obrázky z dvoch zložiek sú v prostredí php osadené na podkladový obrázok pozadie.jpg podľa zadefinovania pozície v koncovej časti skriptu. Nakoniec funkcia imagejpeg vykreslí obrázok. Príklad (stačí refreshovať) tu.

Pridať komentár k článku