PHP a MySQL

Pri skripte, ktorý používa MySQL je potrebné hneď na začiatku definovať pripojenie k databáze nasledovne:
<? $pripoj MySQL_Connect("host""uzivatel""heslo");
if(!
$pripoj):
   echo 
"Chyba pripojenia";
else:
   
$seldb MySQL_Select_DB("databaza");
   if(!
$seldb):
      echo 
"Chyba databazy";
   endif;
endif; 
?>
Položky host, uzivatel, heslo a databaza si zvolíme podľa svojej databázy. Táto časť zabezpečí pripojenie skritpu s MySQL serverom. Pre výpis z tabuľky platí:
<? $sql mysql_query("SELECT * FROM  tabulka ") or 
die(
mysql_error()); 
while (
$ukaz=mysql_fetch_array($sql))
{
echo 
$ukaz["stlpec"];
}
?>
Takáto definícia vypíše všetky dáta v stĺpci "stlpec" z tabuľky "tabulka". Výstup je možné formátovať. Select je možné modifikovať: Často používané je zobrazenie časti údajov napr. prvých 30 záznamov:
SELECT * FROM  tabulka LIMIT 0,30
výber konkrétnych údajov podľa určitej položky napr. id
SELECT * FROM  tabulka WHERE stlpec = 'hodnota'
náhodný výber jedného alebo viacerých údajov
SELECT * FROM tabulka ORDER BY RAND() LIMIT 1

Pridať komentár k článku