2 Moderštôlnianske tajchy

Pravdepodobný vznik týchto malých vodných nádrží je v prvej polovici 18. storočia. Slúžili ako posilňujúci zdroj Kopanického tajchu a na pohon stúp v Kohútovskej doline. Obidve sú situované v Kohútovskej doline. Z ústneho podania miestnych obyvateľov boli tajchy pomenované ako Henrik a Horná Jasenová. Stopy po oboch tajchoch sú dodnes v teréne identifikovateľné.

Tajch Henrik je situovaný v nadmorskej výśke 565 m.n.m. Nachádza sa neďaleko katolíckeho kostola v Kopaniciach - časť Dômky smerom k píle v Hodrušskej doline. Približne po 150 - 200 m smerom od kostola do doliny je po ľavej strane tesne pri ceste jasne viditeľná okrúhla plocha s priemerom približne 11 m. Plocha ma močaristý charakter, je porastená vodnými trávnatými rastlinami a záružlím. Zemitá hrádza je smerovaná do doliny, odhadovaná dľžka je približne 40 metrov, výška 4 metre, širka koruny cez 2 metre. Odhadovaná hĺbka tohto tajchu bola 3-5 metrov. Je možné, že časť vody, ktorá zásobovala tajch pochádzala z ústia štôlne Mária Viktória. Severne smerom do doliny asi 100 metrov od hrádze tajchu sa nachádza budova – pravdepodobne bývala stupa, pre ktorú bol tajch postavený.

Ďalší tajch sa nachádza smerom na Hodrušu, pokračovaním Kohútovskej doliny. Po približne 200 metroch sa po pravej strane nachádzajú 2 lipy medzi ktorými je postavený drevený kríž. Za krížom po ľavej strane je možné vidieť hrádzu tajchu Horná Jasenová ako aj samotné dno. Je v teréne jasne identifikovateľná a nemožno ju prehliadnuť. Koruna hrádze leží v nadmorskej výške 500 m.n.m. Rovná hrádza bola je dlhá tesne nad 30 m, jej šírka nepresahuje 4 m. Výška vzdušnej strany je približne 6 – 7 metrov, pričom maximálna hĺbka tajchu mohla byť do 5 metrov. V súčasnosti je na dne jazera vytvorený humusový horizont vysoký cca 1 meter. Hrádza je asi v 2/3 prerušená a jej spodkom preteká potok. V častiach, kde sa potok “zarezal”, dnes môžeme jasne vidieť ílovú vrstvu, ktorá pravdepodobne slúžila ako tesniaca výplň dna jazera. Podobne, ako pri prvom tajchu, aj pri tomto je možné približne 100 m pod hrádzou nájsť zvyšky stúp a ruiny budov.

 

Tajchy v Kohútovskej doline

Poloha 2 Moderštôlnianskych jazier.

moderstolnianske tajchy

Poloha 2 Moderštôlnianskych jazier na historickej mape z roku 1884.(1 - Horná Jasenová, 2 - Henrik)

 

Fotogaléria: Tajch Henrik:

Lokalizácia tajchu Henrik:

 

Fotogaléria: Tajch Horná Jasenová:

Lokalizácia tajchu Horná Jasenová:

http://www.mineraly.sk/files/hist/201-300/290_menej_zname_tajchy_kohutovo_1.htm

Banskoštiavnická oblasť - štúdia, Hydroconsult, Bratislava, 1991

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ)

Fotografie: D. Kubinský, 13.5.2011

Pridať komentár k článku

Karas: Daniel, dobrý popis, ale ako posilňujúci ZDROJ Kopanického tajchu neslúžili, aj z vrstevnicovej mapy vidno, že sú nižšie ako Moderštolnanský (Kopanický) tajch. A v teréne vidno ich zberné jarky, ktoré sú nižšie pod zberným jarkom Kopanickeho tajchu. Čo je nižšie nemože slúžiť ako zdroj pre vyššie položené vodné dielo. V literatúre je často popisovaný omyl že zberný jarok Kopanického tajchu ponad Kohútovskú dolinu je jarok náhonný. Lenže to je ptákovina. Okrem tohto slovíčka ste však chybu zopakovania tohoto omylu neurobil, čo Vám slúži ku cti. Pozdravujem