Generovanie miniatúr

<?
header
('Content-type: image/jpeg');
$filename="obrazok.jpg";
list(
$sirka,$vyska)=getimagesize($filename); 
$fareb_obr imagecreatetruecolor($sirka/2$vyska/2);
$zdrojovy_obr imagecreatefromjpeg($filename);
imagecopyresized($fareb_obr$zdrojovy_obr00
00$sirka/2$vyska/2,
$sirka$vyska);
imagejpeg($fareb_obr);
?>
Tento php skript zabezpečí generovanie náhľadu z obrázka obrazok.jpg. Rozmery a kvalitu je možné editovať nahradením dvojky v premenných - $sirka/2, $vyska/2. Čím väčšie číslo tým je náhľad menej kvalitný, no aj menej dátovo náročný.

Pridať komentár k článku