Minimálna výška bloku

Nasledujúci zápis nastavuje pre div s id hlavny minimálnu výšku 500 px a je platný pre všetky štandardné prehliadače vrátane MSIE.

<style type="text/css">  
<!--  
#hlavny {     
min-height: 500px; 
_height: 500px; 
}  
-->  
</style>

Pridať komentár k článku