Úvod do programu Microstation

Po spustení programu sa otvorí úvodné okno Microstationu tzv. MicroStation manager - obr. 1. Na záložke File zvolíme možnosť New (klávesová skratka ctrl + n ) a otvorí sa karta Create Design File. Pre potreby gis ako typ súboru nadefinujeme formát 2dm.dgn v menu Seed File. V časti Files si vytváraný súbor pomenujeme a v časti Drives nastavíme, kde sa súbor uloží - obr. 2. Následne sa spustí program s otvoreným novým pracovným listom. Veľmi dôležité je nastaviť pracovné jednotky. V časti Settings/ Design File.../Working Units zmeníme nasledovne: Master Units na m, Sub Units na cm, a v Resolution cm Per m na 100 a Pos Units Per cm na 10 - obr. 3. Všetky vykonané nastavenia ukladáme ako File/ Save Settings, alebo skratkou ctrl + f.

microstationuvod
Obrázok č. 1

microstationuvod
Obrázok č. 2

microstationuvod
Obrázok č. 3

Pridať komentár k článku