Metatagy

Meta tagy sú html tagy nachádzajúce sa v hlavičke (vo vnútri tagu head) každého html dokumentu. Obsahujú informácie pre prehliadače a vyhľadávače.

Kódovanie:
Tento meta tag určuje, aké bude mať zobrazená stránka kódovanie.
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">

Externý css štýl:
Udáva umiestnenie externého css štýlu relatívne aj absolútne zadanou adresou.
<link href="cesta k stylom/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

Presmerovanie:
V tomto príklade presmerovanie na www.google.sk po 5 sekundách
<meta http-equiv="refresh" content="5;URL=http://www.google.com">

Keywords:
Meta tag keywords udáva kľúčové slová stránky. Je dôležitý pre optimalizáciu pre vyhľadávače.
<meta name="keywords" content="slovo1, slovo2 slovo3">

Description:
Obsahuje popis stránky
<meta name="description" content="Popis">

Generátor:
Má len informatívny charakter v akom programe bola stránka vytvorená.
<meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">

Autor:
Obsahuje informácie o autoroch stránok.
<meta name="author" content="Meno a priezvisko autora">

Dátum poslednej zmeny:
Udáva dátum poslednej modifikácie stránky.
<meta http-equiv="last-modified" content="dátum zmien">

Pridať komentár k článku