Tajch Malý Goldfusský

Táto neveľká vodná nádrž vznikla v 2. Polovici 18. Storočia pre posilnenie zdrojov vody z Belianskej vodnej nádrže na pohon stúp v Kozelníckej doline. Nádrž je situovaná na ľavej strane vedľa cesty vedúcej z Banskej Štiavnice do Banskej Belej, neďaleko štôlne Juraj. Malý Goldfusský tajch stratil svoj význam v 19. storočí. V súčasnosti je nádrž naplnená vodou po svoju maximálnu hladinu a výška hladiny je regulovaná dreveným výpustom, ktorý sa nachádza v strede hrádze. Blízke okolie tajchu je porastené Pálkou Širokolistou (Typha latifolia), náletom vŕb a jelší. Nádrž je situovaná v nadmorskej výške 520 m.n.m.

Fotogaléria: Malý Goldfusský tajch:

Lokalizácia tajchu Malý Goldfusský:

M. Lichner & kolektív: Banskoštiavnické tajchy, Štúdio HARMONY s.r.o, Banská Bystrica, ISBN: 80-89151-08-6

Fotografie: D. Kubinský, 29.3.2011

Pridať komentár k článku