Libelium: komplexný monitoring

Libelium je spoločnosť zo Španielska, ktorá vyvíja a vyrába autonómny, komplexný a modulárny systém pre monitoring najrôznejších veličín a ich zber, najmä bezdrôtovou technológiou.

Oficiálna stránka: http://www.libelium.com

V súčasnosti sa v ponuke nachádza viac, ako 80 senzorov (monitoring ovzdušia, vodného prostredia, mestského prostredia, poľnohospodárskych veličín) a ďalšie. V princípe sa systém Libelium delí na dve základné skupiny:

1) Waspmote pre vývojárov
2) Plug & Sense! pre rýchle a jednoduché nasadenie do praxe

V článku sa ďalej budem venovať skupine Plug & Sense!. Táto skupina sa vyznačuje predovšetkým jednoduchým a rýchlym nasadením, minimálnymi nákladmi na údržbu, širokou paletou komunikačných možnosti a kompatibilitou s akýmkoľvek Cloud riešením. Podľa toho, aký druh senzorov potrebujeme a na akú oblasť výskumu sa zameriavame existujú viaceré Plug & Sense! modely.

Plug & Sense!

Smart Environment, Smart Environment Pro

Modul zameraný na monitoring životného prostredia, meranie obsahu plynov v ovzduší.

CO, CO2, O2, CH4, H2, NH3, H2S, NO2, O3, VOC a ďalšie.

Smart Water, Smart Water Ions

Modul zameraný na monitoring parametrov vodného prostredia, charakteristiky vody, obsah rozpustených iónov...

pH, oxydačno-redukčný potenciál: ORP, rozpustený kyslík, Na+, Ca2+, F-, Cl-, Br-, I-, Cu2+, K+, Mg2+, NO3-, teplota, konduktivita, zakalenosť a ďalšie.

Smart Cities

Modul zameraný na monitoring mestského prostredia

Hluk, teplota, vlhkosť, svetelnosť, koncentrácia prachu, detekcia trhlín na budovách a mostoch, ultrazvukový monitoring využiteľný napríklad pre detekciu plných kontajnerov nájde uplatnenie v odpadovom hospodárstve a ďalšie.

Smart Parking

Detekcia voľných parkovacích plôch na základe magnetických senzorov.

Smart Agriculture

Monitoring zameraný na poľnohospodárstvo.

Teplota a vlhkosť pôdy, slnečné žiarenie, UV žiarenie, atmosférický tlak, anemometer, veterná smerovka, zrážkomer, monitoring prírastkov plodov, stoniek a rastu poľnohospodárskych rastlín a ďalšie.

Smart Security

Modul pre bezpečnosť a hlásenie porúch.

Prítomnosť pohybu, vody, detekcia hladiny, prúdenia, teplota, žiarivosť, detekcia otvorených dverí a okien a ďalšie.

Radiation Control

Monitoring rádioaktívneho žiarenia na základe Geiger–Müllerovej trubice.

Každé zariadenie Libelium Plug & Sense! umožňuje pripojenie až 6 senzorov (sloty A - F) a môže mať permanentný zdroj energie prostredníctvom internej batérie so solárnym panelom. Namerané dáta je možné posielať pomocou viacerých komunikačných foriem a protokolov (Bluetooth, Wifi, ZigBee, GPRS, 3G, LAN). Takýmto spôsobom je možné zostaviť si vlastnú monitorovaciu stanicu, kde o zber údajov sa starajú viaceré moduly s rôznymi senzormi a údaje sa zberajú do jednej databázy .

Libelium ponúka aj komunikačné zariadenie Meshlium. To umožňuje prepojenie viacerých jednotiek so senzormi do jedného cloud riešenia a zabezpečuje ďalšiu komunikáciu s inými aplikáciami. Meshlium má internú SQL databázu pre zber údajov z jednotiek, dokáže túto databázu synchronizovať s externou SQL databázou a posielať údaje prostredníctvom viacerých komunikačných protokolov do iných systémov.

Plug & Sense! schéma

Schéma možného využitia systému: Dve jednotky Plug & Sense! so 7 senzormi zbierajú údaje o vodnom a terestrickom prostredí. Tie sa ukladajú do zariadenia Meshlium prostredníctvom WiFi bezdrôtovej komunikácie. Meshlium tvorí v tomto prípade cloud riešenie. Údaje sú posielané do externej databázy, je možné k nim pristúpiť pomocou web aplikácie cez bežný prehliadač, alebo mobilnú aplikáciu v smartfónoch.

Ako v praxi funguje zostavenie takéhoto systému?

Podobnú otázku som dostal už viackrát a v skratke na ňu odpoviem.

1) Jednotlivé senzory sa pripoja k modulu Plug & Sense! do vopred určených slotov podľa technickej dokumentácie každej jednotky. K jednotke sa pripojí anténa a napájanie, napr. solárny panel.

Plug & Sense!

2) Každú jednotku je potrebné naprogramovať a vložiť do nej kód. Ten zabezpečuje čítanie údajov zo senzorov, určuje interval merania a kde a ako sa tieto údaje posielajú (napríklad do zariadenia Meshlium).

Plug & Sense! kód

Ukážka kódu vkladaného do jednotiek

3) Meshlium je potrebné nakonfigurovať tak, aby dokázalo korektne komunikovať s jednotkami a zberať údaje do databázy, prípadne aby komunikovalo s ďalšími zariadeniami a aby namerané údaje boli odosielané tam, kde potrebujeme.

 

Potrebujete naprogramovať jednotky Plug & Sense! a nakonfigurovať jednotlivé senzory a zabezpečiť tak zber údajov?

Máte záujem o zostavenie uceleného monitorovacieho systému na báze Plug & Sense! vrátane návrhu a inštalácie zariadení v teréne (na pevno, alebo mobilný zber)?

Chcete zostaviť komplexný monitoring od zberu údajov, po ich ukladanie a zostavenie cloud riešenia pre jednoduchý prístup k databanke napr. prostredníctvom webového prehliadača?

V prípade záujmu ma môžete kontaktovať na jednom z uvedených kontaktov.

 

Fotogaléria: Jednotky + senzory Libelium, Print screeny z admin rozhrania Meshlia

www.libelium.com

Pridať komentár k článku