Tajch Krechsengrund

V nasledujúcich článkoch budem postupne popisovať a približovať jazerá banskoštiavnického vodohospodárskeho systému - tajchy. Pozornosť bude zameraná najmä na menej známe tajchy.

Krechsengrundská vodná nádrž (dnes nazývaná aj Tajšok) bola postavená v rokoch 1735 – 1739 S. Mikovínim. Výstavba nádrže sa začala v roku 1735 a 24. septembra 1737 už bola hotová s nákladmi vyše 21 000 zlatých. Je najvyššie položená zo skupiny piargskych vodných nádrží - leží 730 m. n. m. a patrí do povodia Ipľa. Nádrž slúžila pre potreby šachty Kônigseg na pohon čerpacieho a ťažného stroja s brzdiacim zariadením a po vykonaní práce ďalej na pohon stúp. V prípade potreby tiež slúžila aj pre potreby Siglisberg šachty.

Akumulovaná voda vo vodnej nádrži bola cez výpustný systém odvádzaná do prírodného jarku po nádržou, ktorý bol zaústený do Horného náhonného jarku vedúceho z Hlavnej richňavskej štôlne (Spodná bakomská štôlňa). Vody z vodnej nádrže Krechsengrund (tajšok) tak boli v prípade potreby odvádzané Horným náhonným jarkom na Kônigseg šachtu.

Na tomto náhonnom jarku, v mieste zaústenia vody z vodnej nádrže do jarku, bolo možné v prípade potreby vodu prepúšťať do Spodného náhonného jarku vedúceho z Hlavnej richňavskej štôlne a takto ju ďalej dopravovať až na Siglisberg šachtu za využitia Siglisbergského náhonného jarku.

Je situovaná severne od vodnej nádrže Evička, Vindšachta na okraji osídlenia Štiavnických Baní. Je prístupná miestnou komunikáciou a krátkou odbočkou, ktorá ma charakter poľnej cesty. V súčasnosti je nádrž naplnená vodou po svoju maximálnu kapacitu. Vodná plocha nádrže je približne 0,08 ha. Na telese hrádze nie je výpustný objekt, hladina je regulovaná prepadovým jarkom. Prítok nádrže sa nachádza na jej severnej strane, ktorý sústreďuje vodu z okolitých svahov a je pravdepodobne jediným zdrojom vody.

Fotogaléria: Tajch Krechsengrund:

Lokalizácia tajchu Krechsengrund:

M. Lichner & kolektív: Banskoštiavnické tajchy, Štúdio HARMONY s.r.o, Banská Bystrica, ISBN: 80-89151-08-6

http://www.banskastiavnica.sk

Fotografie: D. Kubinský, 27.3.2011

Pridať komentár k článku