Kompozítor

Pri zobrazení mapovej kompozície, rastrovej alebo vektorovej vrstvy sa v pravom hornom rohu pracovného prostredia zobrazí okno kompozítora. Kompozítor umožňuje užívateľovi (okrem iného) vytvárať mapové kompozície prekrývaním informačných vrstiev. V hornej časti okna kompozítora sa nachádza zoznam aktuálne zobrazených súborov, spolu s definíciou ich typu. V strednej časti okna sa nachádzajú nástroje na:

- tvorbu mapových kompozícii (Add Layer, Remove Layer),
- nastavenie vlastností:
- informačných vrstiev (Layer Properties),
- mapových výstupov a kompozícii (Map Properties),
- zobrazenie vlastností objektov v informačnej vrstve (Feature Properties)
- ukladanie mapových kompozícii (Save Composition)
- tlač mapových kompozícii (Print Composition)

V spodnej časti okna sú nástroje na zmenu mierky zobrazenia (Zoom In/Zoom Out) a posun v zobrazenom priestore (Pan Up, Pan Down, Pan Right, Pan Left) - obr. 1.

kompozitor
Obrázok č. 1

Pridať komentár k článku