Integrácia Zásielkovne do e-shopu

Zásielkovňa je služba pre odosielanie a doručovanie balíkov a objednávok z e-shopov. Poskytuje širokú sieť výdajných miest na celom Slovensku, ale aj Česku, Maďarsku, Poľsku... Na Slovensku ju nájdeme v každom meste nad 5 tisíc obyvateľov. Táto distribučná sieť sa neustále rozširuje. Podaná zásielka je bežne doručená na druhý / najneskôr tretí deň s možnosťou jej sledovania na trase a vyzdvihnutia kedy zákazník bude chcieť. Ide o cenovo prijateľnú službu. Zo skúseností s prevádzkou e-shopov, ktoré spravujem ide o rastúcu popularitu tejto služby a zákazníci ju radi využívajú. Ďalšie informácie nájdete priamo na web stránkach zasielkovna.sk

https://www.zasielkovna.sk


Integrácia Zásielkovne do e-shopu

Obrázok 1: Štatistika využitia spôsobu dopravy z konkrétneho e-shopu

 

Obrázok č. 1 dokumentuje štatistické vyhodnotenie voľby spôsobu dopravy z konkrétneho elektronického obchodu. Mnohé e-shopové systémy už poskytujú vlastné moduly pre implementáciu Zásielkovne (napríklad PrestaShop, BiznisWeb.sk, ShopCentrik, CreativeShop, Ubercart, Magento a ďalšie... ). Samozrejme niektoré systémy nemusia podporovať úplne všetky funkcie Zásielkovne. Rozsah napojenia zistíte priamo pri jednotlivých poskytovateľoch riešení.

Pokiaľ však máte iný / vlastný systém pre správu e-shopu, je potrebná manuálna integrácia takéhoto modulu, napríklad použitím widgetu na výber odberného miesta do existujúceho e-shopu a prostredníctvom API rozhrania údaje zasielať ďalej do Zásielkovne.

Integrácia widgetu pre výber odberného miesta vo verejnej časti e-shopu

Administrácia Zásielkovne poskytuje konfigurátor pre jednoduchú voľbu dizajnu okna pre výber odberného miesta. Celá integrácia potom spočíva v prilepení vygenerovaného kódu do webu. Nastavíte si farby pozadia, textu, celého widgetu. Je možné tiež nastaviť jazyk, krajinu výdajných miest. Veľmi dôležitý parameter je selektor pre názov výdajného miesta a selektor pre ID výdajného miesta. Pri integrácii do e-shopu je potom potrebné vložiť input (skrytý - hidden) s takto zadefinovanou triedou, do ktorého sa vložia po výbere požadované údaje. A tie sa ďalej použijú v procese dokončovania objednávky.

Integrácia Zásielkovne do e-shopu

Obrázok 2: Konfigurátor vzhľadu výberu výdajného miesta

Integrácia Zásielkovne do e-shopu

Obrázok 3: Okno výberu výdajného miesta – dizajn, ktorý vidí zákazník

Integrácia v systéme na pozadí

V praxi sa jedná o časť kódu, ktorý je potrebné vložiť do systému a volať ho počas dokončenia objednávky. V e-shope sa objednávka dokončuje štandardným spôsobom a zároveň sa požadované údaje sa odosielajú na server Zásielkovne prostredníctvom XML POST requestu - REST/XML. Request môže vyzerať nasledovne:

<createPacket>
  <apiPassword>__API_PASSWORD__</apiPassword>
  <packetAttributes>
    <number>123456</number>
    <name>Petr</name>
    <surname>Novák</surname>
    <email>petr@novak.cz</email>
    <addressId>79</addressId>
    <value>145.55</value>
    <eshop>muj-eshop.cz</eshop>
  </packetAttributes>
</createPacket>

Príklad vyššie obsahuje základné funkcie, ktoré bežne stačia u väčšiny elektronických obchodov. V kóde sa dynamicky dosádzajú vstupné premenné ako telefónne číslo, meno a priezvisko, e-mail, cena dobierky a ID odberného miesta. Parameter addressId tvorí ID výdajného miesta, ktoré si užívateľ zvolil a následne sa táto hodnota preniesla pomocou selektora pre ID výdajného miesta do objednávkového formulára. Na základe API kľúča sa údaje zasielajú do konkrétneho konta v administrácii Zásielkovne.

Takýmto spôsobom je systém nastavený na plne automatický režim a každá objednávka so zvolenou dopravou prostredníctvom služby Zásielkovňa je automaticky zaslaná aj do administračného rozhrania tohto doručovacieho systému. Tam je následne možné zásielky podať, vymazať, editovať, či inak upravovať a využívať jej ďalšie služby.

Integrácia Zásielkovne do e-shopu

Obrázok 4: Ukážka podaných zásielok v administračnom rozhraní Zasielkovna.sk


Ak potrebujete integrovať systém Zásielkove do vášho e-shopu, alebo potrebujete proces integrácie konzultovať, môžete sa mi ozvať na jeden z kontaktných údajov.

https://www.zasielkovna.sk

Pridať komentár k článku