Inštalácia lokálneho servera na domácom počítači

Pri tvorbe webu, vývoji on-line aplikácií a softvéru potrebujeme k dispozícii lokálny server. Bolo by však neefektívne a nepraktické každú zmenu preniesť na server plateného hostingu a pozrieť, či všetko funguje, ako má. Našťastie existuje riešenie v podobe vytvorenia tzv. localhostu, teda lokálneho servera na vlastnom počítači. Nasledujúci manuál bude stručne opisovať postup inštalácie softvéru XAMPP. Ide o nástroj obsahujúci Apache, databázu MySQL a k nej prislúchajúcu administráciu phpMyAdmin, podporu PHP skriptov, FileZilla FTP Server pre správu obsahu cez FTP a Mercury Mail Transport System - mail server a to všetko v jednom balíku.

Ako prvé stiahneme balík XAMPP z oficiálnej stránky výrobcu. Typ vyberieme podľa nášho operačnému systému.

https://www.apachefriends.org/download.html

Spustíme inštaláciu, ktorá je tvorená pár jednoduchými úkonmi a to: zvoliť jazyk inštalácie, zvoliť miesto inštalácie na vašom disku (môže ostať základné nastavenie C:\xampp) a následne zvolíme, čo chceme nainštalovať. Nezabudnime skontrolovať, aby v časti Service Section boli označené Install Apache a MySQL as service. Je vhodné počas inštalácie vypnúť ostatné programy, ktoré by mohli využívať porty určené aj pre XAMPP, napr. Skype.

Inštalácia XAMPP

Po kliknutí na tlačidlo Install sa softvér nainštaluje a zároveň sa spustí Control Panel. V tomto okne by sme mali vidieť spustený modul Apache a MySQL, teda budú označené zelenou farbou. V prípade, že tomu tak nebude, je potrebné tieto moduly zapnúť. Stačí kliknúť na tlačidlo Start v časti Actions. Týmto sme úspešne spustili na svojom počítači vlastný lokálny server.

Inštalácia XAMPP - Control Panel

Ak zadáme do akéhokoľvek prehliadača http://localhost, prípadne http://127.0.0.1, malo by sa zobraziť uvítacie okno XAMPP-u.

Pokiaľ chceme začať pracovať s vlastnými súbormi, prejdeme do adresára C:\xampp\htdocs (cesta samozrejme záleží od miesta, kde sme XAMPP nainštalovali), zmažeme všetky uvítacie súbory z daného adresára HTDOCS a nahráme si tam svoje vlastné. Napríklad nahráme súbor index.php, ktorý bude obsahovať len text TEST.

Inštalácia XAMPP - test http prístupu

Tento adresár je možné zmeniť v konfiguračnom súbore modulu Apache httpd.conf. Tento nájdeme v adresári: C:\xampp\apache\conf\httpd.conf. Súbor otvoríme v textovom editore Notepad a prejdeme na riadok približne 244. Číslo riadku sa môže meniť v závislosti na verzii XAMPP-u,. Hľadáme parameter:

DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
<Directory "C:/xampp/htdocs">

A tu si nastavíme počiatočný adresár podľa potreby.

MySQL databáza

Takmer žiadna aplikácia dnes už nebude fungovať bez MySQL. Softvér XAMPP obsahuje aj web administráciu MySQL databáz známu ako phpMyAdmin. Je dostupná na lokálnej adrese: http://localhost/phpmyadmin

Prvotné prístupové meno je root, bez hesla. Avšak mnohé aplikácie nepodporujú pripojenie k databáze bez hesla, je potrebné vytvoriť zaheslovaný prístup. Najprv vyhľadáme súbor config.inc.php v adresárovej štruktúre: C:\xampp\phpMyAdmin\config.inc.php. Otvoríme ho v textovom editore a nájdeme parameter $cfg['Servers'][$i]['auth_type']. Ten zmeníme z config na http:

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';

Následne prejdeme opäť k aplikácii phpMyAdmin na adrese http://localhost/phpmyadmin. Klikneme na Užívateľské účty a užívateľovi root s názvom počítača localhost upravíme oprávnenia a zmeníme heslo.

Inštalácia XAMPP - zmena MySQL hesla

Po zmene hesla je nutné opätovné prihlásenie do phpMyAdmin, už ako užívateľ root so zvoleným heslom, napríklad 123456. V PHP skriptoch potom používame nasledovné pripojenie k databáze:

error_reporting(E_ALL ^ E_DEPRECATED ^ E_NOTICE);

$server = "localhost"; //host
$user = "root"; //uzivatel
$pwd = "123456"; //heslo
$db = "vlastna-databaza"; //db nazov


/*nizsie pripojenie k databaze php funkciou*/

$pripoj = MySQL_Connect($server, $user, $pwd);
mysql_query('SET NAMES UTF8');
mysql_query('SET COLLATION_CONNECTION=UTF8_GENERAL_CI');
if(!$pripoj):
   echo "Chyba pripojenia";
else:
   $seldb = MySQL_Select_DB($db);
   if(!$seldb):
      echo "Chyba databazy";
   endif;
endif;

Teraz máme k dispozícii vlastný webový server, kde môžeme testovať, ladiť a vyvíjať web a iné aplikácie.

Pridať komentár k článku