O jazyku PHP

Príkazy v jazyku php sa píšu medzi tagy
<? ?>
V praxi to vyzerá podobne.
html <? kód napísaný v PHP ?> html
Pre ukážku spomeniem zopár základných funkcií, ktoré sú ľahko pochopiteľné a užitočné. Prvou je funkcia, ktorá vypíše aktuálny dátum vo formáte deň, mesiac, rok
<? echo date("j, n, Y"); ?>
prípadne čas - vypíše aktuálny čas vo formáte hodiny: minúty: sekundy.
<? echo date("H: i: s"); ?>
Ip (výstup je Ip adresa napr. 127.0.0.1) adresu užívateľa môžme získať pomocou
<? echo $_SERVER['REMOTE_ADDR']; ?>

Pridať komentár k článku