Import tabuľkových údajov

Ak už tabuľkové údaje existujú v počítači ako súbor alebo sú uložené v databáze, nie je potrebné ich znova vkladať do ArcView z klávesnice. Namiesto toho ich môžeme načítať ako tabuľku. Tieto údaje potom môžete pridať k mape spojením s tabuľkou atribútov príslušnej témy. dBASE súbory môžeme do ArcView načítať priamo. Ak údaje nie sú vo formáte dBASE, je pravdepodobné, že aplikácia, v ktorej boli vytvorené, ich dôkaze exportovať do dBASE formátu. ArcView podporuje formáty dBASE III a dBASE IV. Okrem toho podporuje ArcView textové súbory (ASCII) delimitované tabelátormi alebo čiarkami a INFO tabuľky (INFO sú databázy vytvorené v software ARC/INFO od ESRI). Taktiež môžeme pristupovať na údaje uložené v databázach.
Ako načítať dBASE, textový, alebo INFO súbor do ArcView:
1. Aktivujeme projektové okno.
2. Z menu Projekt (Project) vyberieme Pridať tabuľku (Add Table) - obr. 1.
3. V dialógovom okne, ktoré sa objaví, vyberieme typ súboru, ktorý chceme načítať, v rozbaľovacom zozname Typ zobrazených súborov (List Files of Type):
4. Prejdeme do adresára, ktorý obsahuje súbor, ktorý chcete pridať - obr. 2.
5. Kliknite na súbor, ktorý chcete pridať. (Ak chceme pridať viac ako jeden súbor, je potrebné držať stlačenú klávesu SHIFT a klikať na názvy súborov). Stlačením OK sa súbor otvorí v projekte. Názov súboru je uvedený v zozname Tabuliek (Tables) v okne projektu -obr. 3.

Pri načítavaní do ArcView súbor s tabuľkovými údajmi, súbor sa nekopíruje ani neimportuje do projektu, na ktorom sa práve pracuje. Namiesto toho udržiava ArcView spojenie medzi projektom a súborom, v ktorom sú tabuľkové údaje. ArcView si pamätá uloženie súboru na disku a vždy, keď projekt otvoríme, načíta tabuľku z tohto miesta. Takýmto spôsobom sa zmena údajov automaticky odrazí v projekte. Okrem toho, keď na tabuľke pracujeme, ArcView ju môže opätovne načítať z disku cez voľbu Obnoviť (Refresh) z menu Tabuľka (Table). Takto sa ubezpečíme, že projekt odráža priebežné zmeny zdrojového súboru.

importtabulky
Obrázok č. 1

importtabulky
Obrázok č. 2

importtabulky
Obrázok č. 3

Pridať komentár k článku