Pracovné prostredie systému

Po spustení programu IDRISI32 sa pred nami objaví pracovné prostredie systému, zabezpečujúce komunikáciu užívateľa s programovými modulmi. Hlavné menu a nástrojová lišta umožňujú užívateľovi spúšťať moduly a meniť nastavenia pracovného prostredia - obr.1. Najväčšiu časť okna zaberá priestor pre zobrazovanie obsahu spracovávaných súborov, výsledkov analýz a dialógových okien modulov. Stavová lišta v spodnej časti okna - obr. 2 poskytuje užívateľovi podrobnejšie informácie o zobrazovaných súboroch a priebehu analýz. Jej obsah sa mení v závislosti od typu zobrazovaného súboru a nastavení pracovného prostredia, informuje užívateľa o počte a stave prebiehajúcich procesov. Hlavné menu (ponukový systém) je tvorené 6 základnými položkami: Súbor (File),Zobrazenie (Display), GIS Analýzy (Analysis), Preformátovanie (Reformat), Vstup údajov (Data Entry), a Nápoveda (Help). V jednotlivých položkách sú postupne obsiahnuté moduly pre, zobrazenie, analýzy, modelovanie, spracovanie, preformátovanie a vstup geografických údajov a údajov DPZ. Položku menu je možné aktivovať ľavým tlačidlom myši, alebo klávesovou skratkou Alt + podčiarknuté písmeno v názve položky - obr. 3.

idrisiuvod
Obrázok č. 1

idrisiuvod
Obrázok č. 2

idrisiuvod
Obrázok č. 3

Pridať komentár k článku