Horný a Dolný Michalštôlniansky tajch

Pravdepodobne prvá zmienka o týchto tajchoch je z roku 1736.  Obidve nádrže boli menších rozmerov a nachádzali sa tesne pri Michalštôlne, tvorili jeden systém a voda z vrchného jazera dopĺňala spodný tajch. Tak, ako mnohé ostatné nádrže, aj tieto slúžili na pohon stúp a potrebám banskej prevádzky. Horné jazero je zasypané materiálom z Novej Bane, je možné identifikovať len zvyšky telesa hrádze, samotná plocha jazera je ako už bolo spomenuté, zasypaná hlušinou. Odhadovaná dĺžka hrádze horného jazera bola niečo málo viac, ako 30 metrov. Bolo situované západne nad spodným tajchom, približne 15 metrov od spodného jazera. Spodná nádrž je napustená po svoju maximálnu hladinu. Dĺžka hrádze je približne 30 metrov, šírka do 3 metrov, výška na vzdušnej strane okolo 3 – 3, 5 metrov. Teleso hrádze spodnej nádrže je situované vo výške 650 m.n.m. Výpustný objekt sa na nej nenachádza. Je napájaná vodou z vrchnej časti, pravdepodobne sa jedná o priesak z vrchnej nádrže, resp. cez nasypanú haldu z vyššie položeného zdroja. Okolie je porastené Pálkou a rôznymi náletovými drevinami. Tesne pod hrádzou spodnej nádrže sú budovy skladu piva. Je možné predpokladať aj podľa absencie živočíšstva, že kvalita vody spodnej nádrže je v nevyhovujúcom stave. Je smutné, že celé okolie tejto lokality je v nevyhovujúcom stave, neudržiavané, so zvyškami materiálu po rôznej stavebnej činnosti a pod. Ide o potencionálne turisticky veľmi zaujímavú oblasť Banskej Štiavnice.

michalstolnianske

Fotogaléria Horný a dolný Michalštôlniansky tajch:

Lokalizácia tajchu Dolný Michalštôlniansky

Lokalizácia tajchu Horný Michalštôlniansky

M. Lichner & kolektív: Banskoštiavnické tajchy, Štúdio HARMONY s.r.o, Banská Bystrica, ISBN: 80-89151-08-6

Banská mapa 1884, Správa Bane všetkých svätých, Hodruša Hámre

Banskoštiavnická oblasť - štúdia, Hydroconsult, Bratislava, 1991

Štátny ústredný banský archív, Banská Štiavnica

Fotografie: D. Kubinský, 16.5.2011, 4.5.2006

Pridať komentár k článku