Histogram

V prostredí IDRISI je možné získať jednoduchý štatistický prehľad o dátach rastrových vrstiev. V geografických aplikáciách sa zisťuje maximum a minimum, stredná hodnota plochy, pomery, závislosti atď... Takéto štatistické informácie sa v IDRISI zobrazujú na obrazovke po vykonaní príkazu HISTO. Dialógové okno príkazu umožňuje špecifikovať výstup. Okrem mena vrstvy sa taktiež môže zadať maximálna a minimálna hodnota pre štatistiku, šírku intervalu, v ktorom budú dáta vyhodnotené a typ výstupu (grafický - histogram, numerický - tabuľka). Tento spôsob je veľmi prehľadný aj pre bežného užívateľa. Modul HISTO sa spúšťa pomocou Display/ HISTO alebo Analysis/ Statistics/ HISTO - obr. č.1. Obr. č. 2 znázorňuje textový výstup a obr. č. 3 grafický výstup zvaný histogram.

histo
Obrázok č. 1

histo
Obrázok č. 2

histo
Obrázok č. 3

Pridať komentár k článku