Vytieňovanie vrchov

Funkciou Analysis/ Surface Analysis/ Topographic Variables/ HILLSHADE - obr. č. 1. otvoríme dialógové okno. Input elevation model zvolíme digitálny model reliéfu, output hillshading image je ľubovoľný názov vytvoreného výstupu. Vygenerovaný vytieňovaný model terénu sa podobá obr. č. 2.

hillshade
Obrázok č. 1

hillshade
Obrázok č. 2

Pridať komentár k článku