Nový projekt - Grass

Po spustení programu Grass klikneme na Create New Location. Nový projekt sa vytvára v konzole - obr. č.1. V konzole sa potvrdzuje kombináciou esc + enter a maže medzerníkom. Ako prvé sa zadáva LOCATION, MAPSET a DATABASE - obr. 2. Location a Mapset si zadefinujeme podľa seba, Database je možné ponechať. Po zadefinovaní a stlačení esc + enter potvrdíme stlačením Y ako yes, prípadne sa môžeme vrátiť stlačením N ako no. Nasleduje nastavenie koordinačného systému - specify coordinate system, kde môžeme ponechať možnosť D ako Other Projection a následne presne zadefinovať projekciu napríklad ll - Lat/Lon, aeqd - Azimuthal Equidistant.... a následne zadefinovať elipsoid Specify Elispoid Name napr. Bessel, alebo vybrať zo zoznamu vyvolanom napísaním list do konzoly. Nasleduje popis projektu - Enter Description, ktorý slúži len pre nás. Ďalej sa nastavuje dátum, ktorý však nie je potrebný a môžeme ho vynechať. Nakoniec sa nastavujú súradnice - obr. 3 a grid = rozlíšenie napr. 10. Novovytvorený projekt potvrdíme esc + enter pričom ho nájdeme už aj v grafickom režime - obr. 4.

grassnovyprojekt
Obrázok č. 1

grassnovyprojekt
Obrázok č. 2

grassnovyprojekt
Obrázok č. 3

grassnovyprojekt
Obrázok č. 4

Pridať komentár k článku