DEM - Grass

Predpokladom tvorby DEM sú ovýškované vrstevnice v jednom zo známych formátov ( napr. shp). Po spustení programu Grass ako prvé naimportujeme shape súbor obsahujúci vrstevnice cez File / Import vector map / Multiple formats using OGR - obr. 1. V ponuke je potrebné zaškrtnúť možnosti Create 3D output a Override dataset projection (use location’s projection). Do poľa OGR datasource name zadefinujeme cestu k shape súboru. Pole Name for output vector map vyplníme, pričom to vlastne bude názov importovaných súborov. Pri importovaní vrstevníc output môžu byť jednoducho vrstevnice. Po úspešnom importovaní pokračujeme ďalej. Funkciou Raster / Interpolate surfaces / Regularized spline tension - obr. 2 sa dostaneme k oknu, cez ktoré vygenerujeme DEM. Do poľa Name of input vector map načítame vektorovú vrstvu, ktorú sme získali importovaním shape súboru. Ako posledné stačí už len vyplniť pole Output surface raster map (elevation). Výstup sa môže volať napr. "dem". Výsledné dem sa môže podobať tomu na obr. č. 3.

grassdem
Obrázok č. 1

grassdem
Obrázok č. 2

grassdem
Obrázok č. 3

Pridať komentár k článku