Google Analytics E-commerce

Viaceré weby, ktoré používajú štatistiky Google Analytics sú zároveň aj E-shopy, teda elektronické obchody ponúkajúce rôzne druhy tovaru, služieb a podobne. V dnešných časoch je priam nutné mať kompletné štatistiky nie len o návštevnosti samotnej web stránky, ale aj kompletné prehľady o vykonaných transakciách vášho E-shopu. Elegantné riešenie ponúka spoločnosť Google a E-Commerce štatistiky, teda štatistiky elektronického obchodu. Prvý predpoklad je prihlásenie sa do svojho účtu Google, zvoliť konto a prejsť do sekcie úprav.

google analytics e-commerce

Hneď v prvej časti Upravte Informácie o profile hlavnej webovej stránky zvolíme úpravy.

google analytics e-commerce

Následne sa dostaneme k editácii profilu zvoleného účtu. Nás bude zaujímať časť Webové stránky s elektronickým obchodovaním, kde zvolíme možnosť Áno, webová stránka elektronického obchodu. V tejto sekcii máme možnosť nastavenie zobrazovanej meny. V našich podmienkach zvolíme euro.

google analytics e-commerce

Zmeny nezabudneme uložiť. Po úspešnom uložení sme aktivovali štatistiky elektronického obchodu. Vidíme to aj v hlavnej ponuke v tzv. informačnom panely, kde pribudla možnosť Elektronický obchod.

google analytics e-commerce

Tým máme jednoduchšiu časť za sebou. Ďalej je potrebné zasiahnuť do samotného elektronického obchodu. Predpokladom je, že počas objednávania, resp. po odoslaní objednávky sú údaje o transakcii poslané či už e-mailom zákazníkovi, do databázy alebo podobne. Tieto údaje je potrebné poslať  serverom Google. Skript pre odoslanie môže byť súčasťou ďakovnej stránky, ktorá sa zobrazuje po úspešne odoslanej objednávke. Aby sme vylúčili zo štatistík transakcie, ktoré nakoniec nie sú platné (zákazník zrušil objednávku, objednávka bola omyl a pod.) je možné nižšie uvedený skript zahrnúť do  redakčného systém daného e-shopu a údaje poskytnúť server Google len počas zvolenia objednávky, ako vybavenej (ak novú objednávku vymažeme, údaje sa neprenesú do štatistík)

Príklad javascriptového kódu Google Analytics E-commerce vidíme nižšie:

1: Sekcia pageTracker._addTrans obsahuje informácie o samotnej transakcii

2: Sekcia pageTracker._addItem obsahuje informácie o jednotlivých položkách objednávky. V rámci jednej objednávky ich môže byť niekoľko. Rovnako Google Analytics kód môže obsahovať viacero sekcii pageTracker._addItem v závislosti na počte objednaných produktov.

3: Sekcia pageTracker._trackTrans() odosiela údaje na Google server

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>

<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXX-1");
pageTracker._trackPageview();

pageTracker._addTrans(
"1234", // ID objednávky - identifikátor pridelený objednávke
"Mountain View", // Afiliácia - názov e-shopu, spoločnosti
"18.28", // Celková suma transakcie
"1.29",// Daň, resp. celková suma dane
"5", // Doprava – celková suma za dopravu
"San Jose", // Mesto
"California", // Štát
"USA" // Krajina
);

pageTracker._addItem(
"1234", // ID objednávky - identifikátor pridelený objednávke
"DD44", // SKU – identifikačné číslo produktu
"T-Shirt", // Názov produktu 
"Green Medium", // Kategória produktu
"11.99", // Cena za jeden kus produktu
"1" // Množstvo objednaných produktov
);

pageTracker._trackTrans();
} catch(err) {}
</script>

google analytics e-commerce

Poznámky:

Ak viaceré produkty obsahujú rovnaké SKU - identifikačné číslo produktu, do štatistík bude vzaté posledné.

Číselné hodnoty (cena, suma dopravy a pod.) je potrebné zapisovať v tvare, aký je uvedený v príklade, teda 2.47, nie 2,47 alebo 2,47 eur a podobne.

https://www.google.com/analytics

Pridať komentár k článku