GIS softvér

Geoinformatika je v súčasnej dobe pomerne rozšírená a mnoho aktivít súvisí so spracovaním priestorových údajov, s ich vyhodnocovaním a následným zobrazovaním. Svedčí o tom aj veľký počet GIS softvéru, ktorý je momentálne k dispozícii. V nasledujúcom článku som sa snažil o ich prehľad. Mnohé nástroje poskytujú aj rôzne špecializované funkcie a preto je dobré mať o nich prehľad. Ak by nejaký GIS softvér chýbal a mal by som ho do zoznamu zaradiť, napíšte mi do komentárov, alebo e-mail.

 

Esri ArcGIS

ArcGIS je komerčný produkt, avšak umožňuje 21 dňový bezplatný trial režim. Komplexný nástroj pre prácu v GIS, obsahuje viaceré súčasti ako ArcMap, ArcScene, ArcCatalog...Obsahuje početné nástroje pre prácu s vektorovými a rastrovými údajmi cez ich zobrazovanie, analýzy po grafické a databázové výstupy. Balíky ArcGIS sú v súčasnej dobe štandardným vybavením každého vedeckovýskumného pracoviska, či štátnej správy.
https://www.esri.com

Esri ArcGIS

Quantum GIS – QGIS

Voľne dostupný bezplatný softvér pre prácu s priestorovými údajmi a analýzami, na spracovanie snímok DPZ, ako aj tvorbu grafických výstupov a rastrové modelovanie. Spolupracuje s knižnicou OGR, podporuje ESRI Shapefile, WMS a má početné zásuvné moduly s mnohými funkciami.
https://qgis.org

Quantum GIS – QGIS

Geomedia

Komerčný balík pre prácu v GIS. Taktiež obsahuje viaceré súčasti ako Geomedia Desktop, Geomedia Objects, Geomedia Viewer.
https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia

Geomedia

GRASS (Geographic Resources Analysis SupportSystem)

Voľne dostupný bezplatný softvér pre prácu s priestorovými údajmi a analýzami, na spracovanie snímok DPZ, ako aj tvorbu grafických výstupov a rastrové modelovanie.
https://grass.osgeo.org

GRASS (Geographic Resources Analysis SupportSystem)

Microstation

Softvér pracuje s vektorovými priestorovými údajmi, je vhodný na malé ale aj rozsiahle projekty.
https://www.bentley.com/en/products/brands/microstation

Microstation

Thuban

Jednoduchý a bezplatný prehliadač priestorových datasetov – vektor aj raster s podporou identifikácie objektov.
http://thuban.intevation.org

R2V

Nástroj pre prácu s rastrom a vektorom najmä v oblasti vektorizácie údajov s podporou poloautomatickej aj automatickej vektorizácie. Obsahuje funkcie aj na editáciu rastrových údajov.
http://www.ablesw.com/r2v/r2v.html

InterChange and InterCheck

Maďarský softvér od vývojára Taracsák Gábor. GIS nástroj primárne určený pre spracovanie vrstvy krajinnej pokrývky a vrstvy zmien krajinnej pokrývky celoeurópskeho projektu Copernicus Corine Land Cover.
http://clc2018.taracsak.hu/details.shtml

SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses)

Nástroj pre prácu s údajmi, vektorom, rastrom. Umožňuje priestorové analýzy, rastrové analýzy a výpočty ako aj geoštatistiku a podporu výstupov a exportných zostáv.
http://www.saga-gis.org/en/index.html

SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses)

Earth3D

Aplikácia pre zobrazovanie zemského povrchu s rôznym typom informácií. Obsahuje tiež Landsat snímkovanie v 100m/pixel rozlíšení.
http://www.earth3d.org

Earth3D

DRAGON

Pomerne starý nástroj (okolo roku 2000) s niekoľkými funkciami aj v oblasti priestorových GIS údajov.
http://www.goldin-rudahl.com/cgi-bin/grs-dispatch.pl?dest=topindex&init=no

TOPOL

Český GIS softvér s podporou vektora a rastra. Jeho použitie bolo určené najmä na oblasť lesníctva, pozemkových úprav a pre štátnu správu ako alternatíva k drahším komerčným riešeniam. Okrem Česka sa rozšíril aj do Rakúska, Slovenska...
http://www.topol.eu

TOPOL

Geomatica

GIS nástroj najmä pre prácu s rastrom a produktmi DPZ, prácou nad DTM...
https://www.pcigeomatics.com

Geomatica

Open Jump GIS

Bezplatný GIS nástroj v jazyku JAVA s podporou Shapefile, GML je vhodný aj ako prehliadač datasetov.
http://www.openjump.org

Open Jump GIS

Diva GIS

Bezplatný GIS softvér odporúčaný najmä na mapovanie malých plôšok a detailných výskumoch – napr. mapovanie živočíšneho druhu, biodiverzity...
http://www.diva-gis.org

HYDRA (Hyperspectral Data Viewer for Development of Research Applications)

Nástroj na prácu s hyperspektrálnymi a multispektrálnymi snímkami.
https://www.ssec.wisc.edu/hydra

HYDRA (Hyperspectral Data Viewer for Development of Research Applications)

Vis5D / Cave5D

Vizualizovanie priestorových údajov a 5D gridov s možnosťou interaktívnej vizualizácie.
https://www.ssec.wisc.edu/~billh/vis5d.html

FMaps

Jednoduchý nástroj pre OS Linux, ktorý plní najmä funkciu prehliadania datasetov.
http://fmaps.sourceforge.net

FMaps

OpenEV

Jednoduchý a bezplatný nástroj v podobe prehliadača priestorových údajov. Umožňuje aj jednoduché analýzy a prácu s vektorom a rastrom.
http://openev.sourceforge.net

OpenEV

Manifold ®

Bezplatný prehliadač GIS údajov.
http://www.manifold.net/index.shtml

Idrisi

GIS softvér pre prácu predovšetkým s rastrovými dátami, ale s podporou aj vektorových. Taktiež umožňuje viaceré rastrové výpočty.
https://clarklabs.org

Idrisi

TerrSet (Geospatial Monitoring and Modeling Software)

GIS softvér od vývojára Idrisi pre modelovanie.
https://clarklabs.org/terrset/

TNTgis

Pomerne jednoduchý nástroj pre rastrové analýzy aj s funkciou prehliadača. Obsahuje aj ďalšie súčasti: TNTmips, TNTedit, TNTview, TNTscript.
https://www.microimages.com

TatukGIS

GIS pre jednoduchšie operácie s vektorom a rastrom. Plní aj funkciu jednoduchého prehliadača.
https://www.tatukgis.com/Home.aspx

TatukGIS

Christine GIS

Ďalší jednoduchý GIS nástroj pre prácu s priestorovými údajmi.
http://www.christine-gis.com/en/index.htm

Surfer, Voxler, Grapher, MapViewer, Didger, Strater

Balíky softvérov pre prácu s GIS. Predovšetkým Surfer a Voxler sú určené pre modelovanie a pokročilú tvorbu modelov.
https://www.goldensoftware.com

Surfer, Voxler, Grapher, MapViewer, Didger, Strater

LandSerf

Voľne dostupný nástroj pre vizualizáciu a analýzy nad dátami o povrchu – DEM, TIN...
http://www.landserf.org

LandSerf

CartaLinx

Nástroj pre manažment vektorových údajov, ich editácia a modifikácia s následným exportom pre GIS softvér.
https://cartalinx.software.informer.com/1.1

CartaLinx

MapMaker

GIS softvér určený pre tvorbu mapových výstupov – umožňuje tvorbu profesionálne vyzerajúcich máp.
http://www.mapmaker.com/v4/Map%20maker%204.Pro.htm

TerraVisionTM

Bezplatný balík GIS softvéru pre modelovanie a vizualizácie terénu.
http://www.ai.sri.com/tvgeo

TerraVisionTM

NRDB

Voľne dostupný nástroj pre tvorbu databáz a mapových výstupov. Určené primárne pre potreby environmentálnych projektov.
http://www.ai.sri.com/tvgeo

NRDB

g3DGMV (3D Graphical Map Viewer)

Softvér pre prácu s Digital Elevation Model (DEM ) a Digital Line Graphs (DLG ). Plní funkciu predovšetkým prehliadača uvedených objektov. Je tiež možné modelovanie reliéfu.
http://g3dgmv.sourceforge.net/index.html

g3DGMV (3D Graphical Map Viewer)

JCT (Java Cartes Thématiques)

GIS pre tvorbu a editáciu tematických mapových zostáv.
http://jct.sourceforge.net

JCT (Java Cartes Thématiques)

OSSIM

Balík nástrojov určený najmä na prácu s rastrami, scénami s DPZ, rastrové analýzy...
https://trac.osgeo.org/ossim

OSSIM

GeoTools

Open source Java knižnica nástrojov pre priestorové údaje.
https://geotools.org

GeoTools

Autodesk

Balík nástrojov pre prácu s 2D a 3D údajmi. Ide hlavne o komponent AutoCAD.
https://www.autodesk.com

Autodesk

Cadcorp SIS

Desktop aplikácia pre prípravu, tvorbu, manažment, prehliadanie, databázové dopytovanie a analýzu údajov, vrátane modelovania.
https://www.cadcorp.com

Cadcorp SIS

GIS ObjectLand world

Univerzálne GIS riešenie na platforme Windows.
https://geotools.org

GIS ObjectLand world

GeoDa

Bezplatný open source softvér zameraný najmä na priestorové analýzy.
https://spatial.uchicago.edu/software

GeoDa

uDig

Jednoduchý GIS nástroj pre začiatočníkov, ktorí sa v GIS-e chcú rýchlo zorientovať. Inštalačný balík obsahuje aj viaceré vzorové údaje.
http://udig.refractions.net

uDig

gvSIG

Gis podporuje prácu s vektorom, rastrom, databázami a externými službami ako WMS. Obsahuje viaceré nástroje pre analýzy a manažment údajov.
http://www.gvsig.com/en/products/gvsig-desktop

gvSIG

VTP

Tvorba, modelovanie a vizualizácia 3D priestorových dát v interaktívnej forme.
http://vterrain.org

VTP

MacDEM

Špeciálne pre OS Mac – tvorba, editácia a prehliadanie DEM.
http://www.treeswallow.com/macdem/index.html

MacDEM

Maptitude

Nástroje pre manažment údajov, analýzy a prácu s priestorovými údajmi.
https://www.caliper.com

Maptitude

MapWindow

Bezplatný open source softvér s možnosťou implementácie extenzií so všetkými bežnými funkciami, ktoré od GIS-u požadujeme.
https://www.mapwindow.org

MapWindow

ILWIS (Integrated Land and Water Information Management)

Manažment datasetov, podpora vektora a rastra, analýzy, mapové zostavy...
https://52north.org/software/software-projects/ilwis

ILWIS (Integrated Land and Water Information Management)

WaTEM/SEDEM

Nástroj pre modelovanie erózie a akumulácie materiálu.
https://geo.kuleuven.be/geography/modelling/erosion/watemsedem/index.htm

WaTEM/SEDEM

MODFLOW

Hydrologické modelovanie a simulácie podmienok stavu podzemnej vody a interakcií s povrchovou vodou.
https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/software

Whitebox GAT

Open source GIS softvér pre rôzne typy analýz – napr. povrchové analýzy, hydrologické analýzy.
https://jblindsay.github.io/ghrg/Whitebox

Whitebox GAT

HEC

Open source GIS softvér pre rôzne hydrologické analýzy, modelovanie povodní...
https://www.hec.usace.army.mil

HEC

Ostatné GIS nástroje

FME

https://www.safe.com

Sunclock

Jednoduchá, ale užitočná pomôcka pre vizualizáciu oslnenia v danom čase a dni na planéte.
http://freshmeat.sourceforge.net/projects/sunclock

Supermap

Viaceré GIS nástroje...
https://www.supermap.com

Pridať komentár k článku

X.: ArcGIS je najlepsi