Geoinformačné minimum

Doplnkový vzdelávací materiál je navrhnutý ako používateľská príručka k využívaniu geoinformačných technológií v oblasti ochrany prírody a krajiny. Odporúčam ho záujemcom, ktorí sa chcú zdokonaliť v práci so systémom ArcGis.

geominimum

Vzdelávací materiál je dostupný na nasledovnej adrese:

Geoinformačné minimum - Úvod do Geoinformačného minima v oblasti ochrany prírody a krajiny

http://geomin.sazp.sk/geominimum/

Pridať komentár k článku