Import dát do Google Earth

Dáta do Google Earth

Export dát zabezpečí malá utilitka, je to free-voľne dostupné, názov utility: KML EXPORT
1) Vytvoríme adresár, a nakopírujeme tam utilitku, Geomediu máme zatvorenú Napr. Adresár na c:\appz\kmlexport\ -dll, - xml, - bat

V prípade iného zvoleného adresára bude treba prepísať v súbore .bat cestu, pokiaľ sú v ceste medzery, musí byť v úvodzovkách. súbor installapp.bat vyzerá takto: "C:\program files\geomedia professional\program\installappcmd" /cmdset kmlexport /loc C:\appz\KMLExport /dll C:\appz\KMLExport pause

2)Pustíme súbor bat, po spustení vybehne okno:

- - - - - - -
InstallAppCmd
- - - - - -
Application command installed sucesfully
- - - - -
OK

3) Otvoríme Geomediu, náš gws a dátovy sklad

tools\costumize
záložka toolbars
category custom –– až dole
prejdime myskou na pravú časť okna , jedna ikonka bude: export to kml
pretiahnime myškou ikonu von na hornú listu, aby bola po ruke
Prepnime súradnicový systém GWS na WGS84
coord. System GEOGRAFIC namiesto PROJECTION
kresba sa skrivý , ak je to správne

4) klikneme na ikonu KLM EXPORT

Keď sa to 1.krat spustí, môže sa stať že vypíše že chýba vo windowse súbor \MSFLXGRD.OCX.

Zavrieme GM, stiahneme napr. z internetu, nahráme do adresára GM, (C:\Program Files\GeoMedia Professional\Program\) a zaregistrujeme to cez START/SPUSTENIE.... kde napíšeme/ nakopírujeme dolný riadok

regsvr32 C:\Program Files\GeoMedia Professional\Program\MSFLXGRD.OCX

Pokiaľ je to v poriadku, alebo prípade že danú chybu systém nevyhlásil otvoríme GM, a pokračujeme ďalej:

vyberieme vrstvu, ktorú chceme exportovat
vyberieme atribút, ktorý sa použije pre labely
dáme export, adresár a meno kml súboru
acess connection, finish

pracuje

5) GM vyexportuje dáta do kml súboru, súbor je dosť velký

KML zbalíme do zipu
Premeníme príponu ZIP na KMZ
Kmz je vlastne zazipovaný KML

google earth podporuje KML a KMZ

6) spustíme KMZ dvojitím kliknutím, otvorí sa google earth aj s našou kresbou.
ANONYMUS 2007

Pridať komentár k článku