Základné funkcie Geomedií

Ako prvé si vytvoríme prázdny súbor File/New Geoworkspace pričom ponecháme možnosť normal a pokračujeme stlačením ok - obr. č.1.

geomedia

Hneď na to si nastavíme správne koordinačné zobrazenie View/Geoworkspace Coordinate System. Štandardne to je projekčný systém Krovák - obr. 2 a 3.

coordinate system

coordinate system

Teraz môžeme začať prácu s databázou. Novú databázu vytvoríme pomocou Warehouse/New Warehouse, pričom ostáva označená možnosť normal obr. č.4 a ďalej si len zvolíme miesto uloženia.

geomedia

Ak už databáza existuje stačí ju len pripojiť funkciou Warehouse/New connection a vybrať si správny typ súboru (access, shape, SQL). Pripojené databázy môžeme editovať funkciou Warehouse/Edit connection. Ak však chceme niektorú databázu vymazať musíme jej zmeniť status na closed obr.5.

warehouse connections

Ak máme novú databázu je potrebné pre ďalšiu prácu a vektorizáciu nadefinovať feature class funkciou Warehouse/Feature Class Definition obr. č.6.

feature class definition

Pri definovaní nového feature môžeme zvoliť ci sa bude jednať o bod - point, líniu - line, plochu - area, text - text a iné. Feature je vhodné správne a výstižne pomenovať. Meno nemôže byť veľmi dlhé, nemalo by obsahovať diakritiku ani prázdne miesto. V attributes sa musí zadefinovať aspoň jeden primary key obr. č.7.

new feature class

Ak chceme do vytvorených feature vkladať údaje postupujeme cez Insert/Feature a v novom menu (obr. č.8) vyberieme feature, do ktorej budeme dáta ukladať.

geomedia

Pred úspešnom uložení dát do databázy sa objaví atribútová tabuľka, do ktorej môžme dopísať ďalšie doplňujúce údaje o vektore (obr. č. 9)

body properties

Pridať komentár k článku