Výpis súborov z pracovného adresára

Idrisi pracujú s viacerými druhmi súborov. Pri práci s programom sa všetky novovytvorené súbory ukladajú do vopred nadefinovaného adresára (File/ Data Paths). Na ich prezeranie majú Idrisi modul File/ Idrisi File Explorer - obr. č. 1.

idrisi file explorer

Tento modul zároveň obsahuje možnosť správy súborov - mazanie, premenovanie, prehliadanie. Jednotlivé súbory sú reprezentované jednotlivými koncovkami. Rastrové súbory majú v Idrisi koncovku .rts, vektorové .vct. Modul ich dokáže rozoznať a vypisovať jednotlivo, napr. len rastrové, vektorové a rôzne iné druhy súborov.

Pridať komentár k článku