Extrémne sucho v Banskej Štiavnici

Mesiac Júl 2022 bol jeden z najteplejších mesiacov v histórii meraní na Slovensku. Úhrnom zrážok podľa meraní SHMÚ nepatril k výrazne abnormálnym, avšak komplikovaná bola priestorová distribúcia zrážok. Na miestach s výskytom búrok ich bolo relatívne dostatok, naopak niektoré miesta boli mimoriadne suché. Do týchto miest patrila aj lokalita Banskej Štiavnice, Štiavnických vrchov a okolia. Nasledovný článok dokumentuje tento nepriaznivý stav, ktorý sa však môže aj v budúcnosti častejšie opakovať. Je potrebné doplniť skutočnosť, že lokalita Banskej Štiavnice môže riešiť problémy so suchom využitím existujúcej vodohospodárskej sústavy. Vodné nádrže dokážu zadržať veľké množstvo vody a následne prostredie touto vodou dotovať za predpokladu funkčnosti dnových výpustov a vodných jarkov.

 

Banky – vyschnuté studne a nedostatok vody

Nepriaznivá situácia nastala v Banskej Štiavnici, miestnej časti Banky, kde vplyvom sucha vyschli studne a miestni obyvatelia ostali bez vody, nakoľko mestský vodovod v tejto časti chýba. https://www.teraz.sk/regiony/v-casti-b-stiavnice-banky-vyschli-stu/649963-clanok.html

Banky pri Banskej Štiavnici. Banky majú svoj malý tajch v južnej časti katastrálneho územia. Na pravej strane je tajch Rozgrund - významná zásobáreň pitnej vody.

 

Ak by Bančiansky tajch disponoval funkčným výpustom, bolo by možné dodávať isté množstvo vody do podzemných vôd a problém v studniach by nebol taký výrazný. V minulosti bol možný prostredníctvom sústavy jarkov prevod vody z jednej doliny z tajchu Rozgrund do druhej doliny, kde sa nachádzajú Banky. Vplyvom absencie akejkoľvek údržby, problematických vlastníckych vzťahov, prác v lese a pohybu mechanizmov došlo k ich prerušeniu / zániku a tieto jarky už nedokážu plniť svoju funkciu. Napriek minimálnym prítokom z povodí a veľkému výparu mali viaceré tajchy stále dostatok vody aj po viacerých horúcich dňoch.

 

Vyschnuté pivnice a studne

Horšie to už bolo s vodou v pivniciach a studniach. Viacerí miestni obyvatelia mi potvrdili, že tak nízke stavy vodnej hladiny v studni, alebo v banských pivniciach, ktoré sú pre túto lokalitu príznačné si nepamätajú celý život. Bol som sa v niektorých osobne pozrieť.

Extrémne sucho v Banskej Štiavnici

Extrémne sucho v Banskej Štiavnici
Extrémne sucho v Banskej Štiavnici

Ukážka banských pivníc s vodou a studne: nízka hladina vody.
Červený bod ukazuje výšku vodného stĺpca pri bežných hydrologických pomeroch, modrý stav počas mesiaca Júl 2022

 

Nízke hladiny vodných tokov

Aj napriek dlhotrvajúcemu suchu a horúcim dňom viaceré miestne potoky, aj menšie s malým povodím úplne nevyschli. Hladina vody v nich však bola minimálna. Na obrázkoch nižšie sú vodné toky v oblasti Halče pri Banskej Belej a časť toku Jasenica (prítok do Hrona od Banskej Štiavnice).

Extrémne sucho v Banskej Štiavnici
Extrémne sucho v Banskej Štiavnici

 

Vegetácia ako na jeseň

Extrémne sucho v Banskej Štiavnici

Extrémne sucho v Banskej Štiavnici

Takéto sfarbenie lesov je typické pre koniec septembra / októbra. Foto: 25.7.2022

Extrémne sucho v Banskej Štiavnici
Extrémne sucho v Banskej Štiavnici

 

Ukážka následkov sucha na lesných porastoch. Mnohé bukové a dubové porasty sa začali sfarbovať do žlta a hneda. Niektoré porasty pôsobili jesenným dojmom, na aké sme zvyknutí koncom septembra až októbra. Pekné dokumentačné video k tomu natočili aj kolegovia z LOS Banská Štiavnica.

LOS Banská Štiavnica - následky sucha na bukových porastoch https://fb.watch/eAK8Nin2GN/

 

Modelovanie rizika sucha v prostredí GIS

Potenciálne riziko sucha a náchylné plochy na vysychanie v záujmovom území je možné aj modelovať prostredníctvom GIS. O tom pripravím článok v blízkej budúcnosti.

Pridať komentár k článku