Overenie exitencie MySQL tabuľky

Najjednoduchší spôsob pre overenie existencie tabuľky v databáze je nasledovný:
<? 
if(mysql_num_rowsmysql_query("SHOW TABLES LIKE '".$table."'"))) 

//existuje; 

else 

//neexistuje; 

?>
$table je vlastne meno hľadanej tabuľky.

Pridať komentár k článku