Enviro-i-Fórum 2011

enviro i forum

8.6.2011, Enviro-i-Fórum 2011, TUZVO Zvolen bol odprezentovaný príspevok s názvom: Využitie GIS pri analýze zmien reliéfu dna, plochy a objemu vodných nádrží v procese sedimentácie a zhodnotenie súčasného stavu – príklad na modelovom území Halčianskej vodnej nádrže a jej povodia.

Kompletný príspevok vo formáte pdf:

Kompletná prezentácia vo formáte pps:

Viac info na: http://enviroiforum.sazp.sk/2011

http://enviroiforum.sazp.sk/

Pridať komentár k článku