Dynamická stránka

Hlavná výhoda PHP oproti HTML je možnosť vytvoriť jednu hlavnú stránku, ktorej obsah, prípadne rôzne časti sa budú meniť. Je to obrovská výhoda, pretože v prípade nejakej zmeny je potrebné editovať iba jednu stránku, na rozdiel od klasickej statickej HTML prezentácie. Napríklad máme stránku v HTML a chceme vytvoriť podstránky na ktoré sa môžeme preklikať z menu. Mení sa len hlavná obsahová časť, pričom menu, hlavička a bočné časti ostávajú nemenné. Je preto jednoduchšie dynamicky meniť obsahovú časť, ako tvoriť stovky stránok a odkazovať na ne.

V tomto je užitočná funkcia include. Jej syntax vyzerá nasledovne.

<? include('stranky/obsah.php'); ?>

Táto funkcia zabezpečí to, že na miesto include dosadí obsah.php z adresára stranky. Podobne to môžete vidieť aj na mojej stránke, kde sa dynamicky mení stredová časť. Pre bezpečnosť je potrebné funkciu include zdokonaliť.

<?
if(file_exists("stranky/$_GET[strana].php")) {
                include(
"stranky/$_GET[strana].php");
        } else {
                include(
"stranky/hlavna.php");
        }
?>

Teraz je kontrolovaná existencia includovaného súboru, ktorý sa získava z premennej GET[strana]. Ak súbor neexistuje a pri zadaní nezmyselnej adresy sa do stránky vloží hlavna.php. Odkazy, ktoré volajú jednotlivé stránky potom vyzerajú nasledovne: ?strana=index zabezpečí, že do hlavnej stránky sa z adresára stránky načíta index.php. Ako posledné ostáva spraviť dynamické TITLE.

<?
$nadpis
="nadpis";
$title = array(
'index' => ' | Vitajte',
'kontakty' => ' | Kontakty',
'download' => ' | Download',  
);
echo 
'<title>'$nadpis.$title[$_GET['strana']].'</title>'
?>

Výsledok je pri volanej strane index title: nadpis | Vitajte, pri kontaktoch to bude: nadpis | Kontakty atď...

Pridať komentár k článku