Zobrazenie súborov

Prehliadanie rastrových, vektorových súborov a mapových kompozícií umožňuje funkcia Display/ Display Launcher – obr. č. 1.

display launcher

Ako prvé nadefinujeme druh súboru – teda či zobrazujeme raster alebo vektor a následne vyberieme konkrétny súbor. Taktiež je možné zvoliť aj farebnú paletu pomocou Palette file a potvrdiť ok tlačítkom.

Pridať komentár k článku