Operačný systém a prehliadač

Pomocou funkcie $_SERVER[HTTP_USER_AGENT] zistíme potrebné dáta o užívateľovi. Výpis môže vyzerať nasledovne: opera/9.26 (windows nt 5.1; u; en), prípadne mozilla/4.0 (compatible; msie 6.0; windows nt 5.1; sv1)MSIEWin XP. Takýto výpis nie je veľmi prehľadný a preto porovnávame funkciou eregi niektoré reťazce nasledovne:
<?
$data 
strtolower($_SERVER[HTTP_USER_AGENT]);
$prehliadace = Array("MSIE""Netscape""Firefox",
 
"Maxthon""Opera""Mozilla""Neznámy");
if(
eregi("gecko"$data)) {
                if(
eregi("netscape"$data)) {
                        
$prehliadac "1";
                } elseif(
eregi("firefox"$data)) {
                        
$prehliadac "2";
                } else {
                        
$prehliadac "5";
                }
        } elseif(
eregi("maxthon"$data)) {
                
$prehliadac "3";
        } elseif(
eregi("pera"$data)) {
                
$prehliadac "4";
        } elseif(
eregi("msie"$data)) {
                
$prehliadac "0";
        } else {
                
$prehliadac "6";
        }


        
$system = Array("Win XP""Win 98""Win 2000",
         
"Windows""Linux""Mac OS""Neznámy");

        if((
eregi("windows 98"$data)) || (eregi("windows 4.10"$data)) || (eregi("win98"$data)))        {
                
$os "1";
        } elseif((
eregi("windows 2000"$data)) || (eregi("windows NT 5.0"$data))) {
                
$os "2";
        } elseif((
eregi("windows xp"$data)) || (eregi("windows NT 5.1"$data))) {
                
$os "0";
        } elseif(
eregi("windows"$data)) {
                
$os "3";
        } elseif(
eregi("linux"$data)) {
                
$os "4";
        } elseif(
eregi("mac"$data)) {
                
$os "5";
        } else {
                
$os "6";
        }

$browser=$prehliadace[$prehliadac];
$system=$system[$os];
?>
$browser a $system sú upravené výstupy funkcie $_SERVER[HTTP_USER_AGENT], ktoré vypíšu už len daný operačný systém, prípadne prehliadač.

Pridať komentár k článku