.htaccess

Existuje niekoľko typov chýb, či sa jedná o chybu servera, alebo pri neexistujúcej adrese. Na väčšine www stránok sú najčastejšie z nich definované a namiesto nich sa zobrazí alternatívny obsah. Ako prvé si vytvoríme súbor, ktorý sa bude volať ".htaccess".Ten potom môžeme editovať napr. v Notepade. Ak chceme dosiahnuť, aby pri zadaní neexistujúcej adresy, alebo volaní neexistujúceho súboru nezobrazilo 404 súbor, alebo stránka neexistuje vložíme do súboru .htaccess nasledujúci riadok.

ErrorDocument 404 /subory/404.html

Tento riadok zabezpečí načítanie stránky 404.html z adresára súbory. Takto sa dá definovať alternatívny obsah každej chyby. Najčastejšie to sú : 400 Bad request, 401 Authorization required, 403 Forbidden, 404 Not found, 500 Internal server error. Pomocou súboru .htaccess je možné blokovať niektoré Ip adresy nasledovne:

order allow, deny
deny from 255.255.255.255
allow from all

Takýto zápis blokuje Ip adresu 255.255.255.255. Je možné blokovať aj celú skupinu adries použitím zápisu:

deny from 255.255.

Na niektorých serveroch je zakázaný tzv. directory listing (prezeranie obsahu) ak neexistuje spúštací súbor, zvyčajne index.php, index.htm alebo index.html. Ak chceme prezeranie povoliť, pridáme do .htaccess riadok

Options +Indexes

Pridať komentár k článku

Dano: Ak spravne chapem, ten subor chcete vidiet v priecinku, klasicky ako pri directory listing?

Human: Mám opačný problém ako niečo zakázať. Nastavenie servera default zakazuje prístup do všetkých (aj novo vytvorených) adresárov. Mám súbor: http://www.amonta.sk/!werk/source/images.images/1319494002_1.jpg Ale ja ho nevidím a ja ho vidieť chcem ! Ako mám nastaviť .htaccess v lokálnom adresári, aby mi na tento súbor (a samozrejme všetky ostatné v tom adresári) zrušilo tie reštrikcie ?