Bezmenný tajch na Štefultove

Táto malá vodná nádrž je situovaná v časti Štefultov. V súčasnej dobe je jej bývalá plocha zarastená predovšetkým krovinami ale v okolitom prostredí je stále ľahko identifikovateľná. Blízke okolie je tvorené drevinami stromovitého vzrastu. Išlo o menšiu nádrž, rozmermi cca 50 m x 7 m. Odhadovaná hĺbka bola 3 – 3,5 metra a pravdepodobne sa jedná o špičkovú vodnú nádrž s objemom okolo 1000 m3. K vodnej nádrži viedol pomerne dlhý vodný jarok, ktorý odvádzal vodu z úbočí Svätotrojičného vrchu. Pozostatky spomenutého jarku sú v teréne stále čitateľné.

Bezmenný tajch na Štefultove

Fotogaléria: Bezmenný tajch na Štefultove

Poloha: Bezmenný tajch na Štefultove

Bielikova mapa - výrez, 1883

Fotografie: D. Kubinský, 7.6.2012

Pridať komentár k článku